Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Toestemming voor ruiming graf en asbus

10 april 2020

Vraag nummer: 60476

Geachte heer van der Putten,

Wij hebben een vraag m.b.t. een voorval bij ruimingen.

Bij de ruiming van een grafmonument, waarvoor wij schriftelijke toestemming van de rechthebbende dochter hadden, blijkt dat er op het grafmonument, zonder toestemming van de beheerder, een asbus van de andere ouder is geplaatst. Bij navraag blijkt dat deze asbus er al ± 4 jaar opstaat.

De rechthebbende zegt niet te weten waar haar broer(s) en/of zus(sen) wonen.

Op het verzoek om ook voor de urn een ruimingsovereenkomst te tekenen gaat rechthebbende niet in.

Derhalve bewaren wij de urn tot een van de andere kind(eren) zich meldt. Dit ondanks dat dit o.i. niet kan. Wij zijn immers geen rechthebbende. Uiteraard gaan we op zoek naar de andere broer(s) en of zus(sen).

Is deze handelswijze juist?

Met vriendelijke groet,

Namens het parochiebestuur
XX

Antwoord:

Geachte heer,

Voor het ruimen van een graf, van een grafmonument of van een asbus is geen toestemming van de voormalige rechthebbende nodig, als het grafrecht verlopen is. Als een grafrecht op bijvoorbeeld 12 januari eindigt, kan het graf en het grafmonument op 13 januari geruimd worden, op grond van de wet.
Echter, uw parochie heeft in haar beheersreglement zichzelf de beperking opgelegd, in artikel 42, dat een ruiming pas plaatsvindt nadat de rechten langer dan drie maanden vervallen zijn. Dan moet u zich daar aan houden.
Persoonlijk vind ik dit een overbodige beperking, omdat een rechthebbende al lang tevoren
gewaarschuwd wordt dat de grafrechten vervallen. Dan zal ongetwijfeld worden aangeven dat er geruimd gaat worden als de rechten niet verlengd worden. Ik zie geen reden om drie maanden extra te wachten.

In het reglement wordt niet gesproken over een ruimingsovereenkomst. De Wet op de lijkbezorging kent geen ruimingsovereenkomst. Er moet volgens de wet alleen toestemming zijn van een rechthebbende voor ruiming, als er nog grafrechten op een graf rusten. Er hoeft dus helemaal geen toestemming of een ruimingsovereenkomst te zijn als de grafrechten afgelopen zijn.

Datzelfde geldt voor de ruiming van een asbus; er mag geruimd worden. En zeker als een asbus illegaal is geplaatst, zonder toestemming van de begraafplaatshouder.
De enige vraag is wanneer de as verstrooid mag worden. Artikel 66 van de Wet op de lijkbezorging regelt: "Het ruimen van een asbus geschiedt door of in opdracht van de houder van de plaats van bijzetting en vindt binnen tien jaar nadat de as in de bus is geborgen niet plaats dan met toestemming van de rechthebbende op de ruimte waar de asbus is bijgezet. Het ruimen geschiedt door verstrooiing van de as."
Deze zin leest wat moeilijk maar betekent dat normaal gesproken een asbus niet binnen 10 jaar mag worden geruimd, behalve met toestemming van de rechthebbende van het graf. Echter, er is wel feitelijk maar juridisch geen sprake van een bijzetting, omdat de asbus illegaal is geplaatst. Het kan niet de bedoeling van de wetgever zijn dat een illegale bijzetting dezelfde wettelijke bescherming krijgt als een legale bijzetting. Ik meen daarom dat de asbus ook binnen 10 jaar geruimd kan worden, door de as te verstrooien. Er is geen toestemming van de voormalige rechthebbende nodig, omdat de bijzetting illegaal was. En door het feitelijk handelen heeft men zich ook aan de gebruikelijke regels van de begraafplaats onderworpen.

Uw parochie is heel voorzichtig door de asbus te willen bewaren. Die voorzichtigheid siert haar. Maar de voormalige rechthebbende trekt haar handen er van af en zegt niet te weten waar broers en zussen wonen. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat een broer of zus zonder overleg een asbus op het graf laat plaatsen, of dat de rechthebbende zoiets zonder overleg zou tolereren. Een illegale praktijk hoeft niet met fluwelen handschoenen aangepakt te worden. Ik zou als ik uw parochie was de rechthebbende berichten dat u de as over 4 weken verstrooit, als zij u niet tijdig schriftelijk laat weten dat zij of een andere broer of zus de as graag terugkrijgt.

Ik zou het ook bij dat ene kind, de rechthebbende, laten. Op zoek te gaan naar eventuele broers en zussen gaat bij illegale handelingen en het weigeren om nadere informatie te verstrekken, te ver.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder