Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Verlengen grafrecht 2e / 3e inlage

23 mei 2023

Vraag nummer: 66725

Geachte heer Van der Putten,

Op onze PKN begraafplaats worden grafrechten uitgegeven voor 20 jaar. We hebben een sterke wens om bij een 2e en 3e inlage ook weer te verlengen naar 20 jaar.

Dus stel 1e inlage is 2015 en 2e inlage 2023. Grafrecht loopt nog tot 2035 en er wordt in principe voldaan aan de minimale grafrust. Toch zouden we grafrecht willen verlengen met weer 20 jaar tot 2043.

Is bovenstaande toegestaan?

Met vriendelijke groet,
Marcel

Antwoord:

Geachte heer,

Dat kan, als u dat maar op de juiste manier in het beheersreglement zet.

Wat ik wel eens zie, is dat nieuwe grafrechten worden gevestigd als er op de 2e of 3e laag van het graf wordt begraven. Dat is juridisch onmogelijk, als ik het wat minder vriendelijk zeg: dommigheid en onbenul. Daar wil ik iedereen voor waarschuwen.

Wat wel kan, is dat bij een 2e of 3e begrafenis in een graf de bestaande rechten telkens met 10 of 20 jaar verlengd worden. 20 jaar is het wettelijke maximum.

Ik ben niet erg gelukkig met het gebruik van het woord 'inlage'. Het is een ietwat plechtig klinkend woord, wat de eerbied voor de overledene en het begraven mooi weergeeft.
Maar ik merk dat het soms wordt verward met het woord 'laag' van 'begraaflaag'. Alsof de grafrechten per laag van het graf worden uitgegeven. Dat kan niet. U kunt het vergelijken met een huis dat wordt gekocht/verkocht; je kunt niet de kelder, parterre, etage en zolder apart verkopen. Net als een huis kun je een graf niet per laag uitgeven. [Daar zijn wel speciale juridische constructies voor te verzinnen, maar het gaat nu om de hoofdregel en niet om ongebruikelijke uitzonderingen).

Ik zou niet - in uw voorbeeld - de grafrechten uit 2015 bij een 2e begraving in 2023 willen verlengen tot 2043. In 2015 zijn de rechten uitgegeven tot 2035. Dan zou er 8 jaar verlengd moeten worden om 2043 te halen. 8 jaar is een onhandig getal, want dan moet je gaan rekenen.
In andere situaties krijg je een probleem. Stel het graf is uitgegeven in 2021 en in 2023 komt de 2 bijzetting. Dan lopen de grafrechten tot 2041, maar zou u ze in 2023 willen laten doorlopen tot 2043. Dan krijg je een probleem met de wet; die zegt namelijk in artikel 28 dat grafrechten met minimaal 5 jaar moeten worden verlengd, als ze verlangd worden. Dat kan dan niet; u moet tot minstens 2046 verlengen. En legt u dat dan maar eens uit aan de nabestaanden: u wilt verlengen tot 20 jaar na de 2e begraving, maar u 'moet' 23 jaar verlengen wegens de wettelijke regel dat een verlenging voor minstens 5 jaar geregeld wordt.
Een graf dat in 2015 is uitgegeven tot 2035, kan dan eventueel met 20 jaar worden verlengd (2035-2055) en een graf uit 2021 met 10 jaar (2041-2051).

Ik zou, als ik u was, het simpel en overzichtelijk houden en verlengingen van 10 of 20 jaar regelen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: hoe en waar behoud ik een graf voor eeuwig?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder