Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Nieuw reglement 1

3 februari 2010

Vraag nummer: 7260 (oude nummer: 14966)

Hr. van der Putten
Indien we het reglement wijzigen, worden alle grafakte’s hierna conform dit reglement uitgeschreven. Moeten wij de rechthebbende van grafakte's die uitgeschreven zijn onder het voorgaande reglement in kennis stellen van het nieuwe reglement en zo ja waarom?
M.v.g.
J. Smeets

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, als u een nieuw beheersreglement hebt, wordt in alle nieuwe grafaktes verwezen naar het nieuwe reglement.

Ja, ook de mensen die aktes op basis van het oude of een nog ouder reglement hebben gekregen, moeten in kennis worden gesteld van het nieuwe reglement. U moet die per brief toesturen. En afschriften van al die brieven in uw archief bewaren.
Het eerste wat een advocaat zal doen als er een probleem is met een graf, is vragen of en wanneer het geldende reglement is toegezonden. Als je dat als begraafplaatshouder niet kunt aantonen, heb je een fors probleem.

Althans, als je de houder van een bijzondere (dat is een niet-gemeentelijke) begraafplaats bent. Want dan moet je je ook houden aan de normale regels van het Burgerlijk Wetboek over overeenkomsten.
Gemeenten hebben dat probleem niet, omdat zij in dit opzicht niet aan het Burgerlijk Wetboek gebonden zijn. Zij zijn niet 'burgerlijk' als begraafplaatshouder; zij zijn gebonden aan regels uit het bestuursrecht en het staatsrecht. Dat recht heeft eigen regels voor de geldigheid van beheersverordeningen. Gemeenten hoeven hun verordeningen niet aan alle burgers toe te sturen; zij moeten ze op de juiste wijze openbaar maken.

Waarom dat moet, het in kennis stellen van een nieuw reglement? Het reglement maakt deel uit van de overeenkomst die u als begraafplaatshouder met de rechthebbende op het graf bent aangegaan. Als u de overeenkomst wijzigt, moet u daar de wederpartij van in kennis stellen, anders geldt het niet. Dat is een van de simpele hoofdregels in het recht.
Bij sommige soorten overeenkomsten is het zo dat de wederpartij de overeenkomst kan opzeggen als de voorwaarden wijzigen. Dat geldt bijvoorbeeld voor een verzekeringsovereenkomst, of voor een overeenkomst over het aanhouden van een bankrekening bij een bank. Verzekeraars of banken sturen hun klanten daarom gewijzigde algemene voorwaarden; het is een juridische plicht en geeft de kans om de overeenkomst op te zeggen.
Nu kunnen mensen een overeenkomst over een graf niet zomaar opzeggen. Je kunt niet redeneren "De nieuwe voorwaarden van begraafplaats A bevallen me niet; ik laat opa opgraven en herbegraven in B". Dat gaat te ver, nog los van de kosten. Maar mensen zouden misschien wel afstand kunnen doen van een graf, als zij nieuwe verplichtingen niet acceptabel zouden vinden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder