Ruiming graf conflict moeder zoon


5 juli 2020

Vraag nummer: 61135

Geachte mr. Van der Putten. Als beheerder van een begraafplaats kreeg ik deze vraag: een moeder wil persé niet dat de zoon het grafrecht van het graf van haar man (zijn vader) overneemt. Zij wil dan ook vóór het aflopen van het grafrecht het grafteken verwijderen en het graf laten ruimen. Zoon wil het graag handhaven en het grafrecht overnemen. Zij hebben geen contact met elkaar. Hoe hiermee om te gaan als beheerder van de begraafplaats? met hartelijke groet

Antwoord:

Geachte heer,

Dit zijn lastige zaken, ook voor de beheerder van een begraafplaats.

Maar gelukkig zijn er juridische oplossingen. De bedoeling van recht en regels is om knopen door te (kunnen) hakken bij problemen.

Het ruimen van graven is een bevoegdheid die in de Wet op de lijkbezorging (artikel 32, tweede lid) is voorbehouden aan de houder van een begraafplaats. Rechthebbenden hebben niet het recht een graf te laten ruimen, tenzij hen in het beheersreglement die mogelijkheid is geboden. In het reglement van uw begraafplaats uit 2016 is de bevoegdheid om graven te ruimen ook voorbehouden aan het bestuur. De moeder heeft geen recht om het graf te laten ruimen.

Zou uw bestuur eigenmachtig kunnen besluiten om het graf te laten ruimen, om de moeder tegemoet te komen? Dat zou ik u niet aanraden. Een van de belangrijke doelstellingen van een begraafplaats is om de herinnering aan overledenen in ere te houden, zolang nabestaanden dat wensen. Dat is hier het geval.
Nu u(w bestuur) weet dat de zoon het graf wil behouden, zou het een lage streek zijn om het graf snel te ruimen. Als er al een reden - die ik niet kan verzinnen - zou zijn om het graf te ruimen, zou u het in ieder geval tijdig aan de zoon moeten laten weten, zodat hij de kans zou krijgen om rechtsmaatregelen te nemen of om zijn vader te laten herbegraven.

Als de moeder de zoon op alle mogelijke manieren dwars zou willen zitten, zou zij een vergunning om opgraving aan de burgemeester kunnen vragen, om de stoffelijke resten te cremeren. Tegen een dergelijke vergunning kan de zoon dab een bezwarenprocedure starten. Dan kunnen partijen argumenten uitwisselen.

Als uw begraafplaats lid is van de LOB, zou de zoon tegen een eventueel besluit om mee te werken aan ruiming een klacht kunnen indienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen.

Er zijn - in theorie - ook nog civiele rechtszaken denkbaar. Het is te verwachten dat rechters zullen besluiten om een graf te handhaven, zolang een nabestaande daar behoefte aan heeft.

De moeder zal waarschijnlijk niet willen meewerken aan het overschrijven van het graf op naam van haar zoon. Maar als de rechten verlopen zijn, kan de zoon direct het graf krijgen. Dan is toestemming van de vroegere rechthebbende niet aan de orde.

Zie de vragen over vergelijkbare conflicten tussen kinderen en hun langstlevende ouder in de subrubriek 'Opgraven en herbegraven of cremeren' en in de subrubriek 'Graf overschrijven'. Deze kwestie is niet uniek.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE