Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Tekenen voor ontvangst reglement?


31 juli 2020

Vraag nummer: 61293

Wij verstrekken een reglement waarvoor voor ontvangst en akkoord getekend wordt bij:
- uitgifte nieuw graf (akkoordverklaring is in het begraafformulier opgenomen)
- verlenging van grafrechten (akkoordverklaring is in het verlengingsvoorstel opgenomen)

Moet bij overboeking van de grafrechten op naam van een nieuwe Rechthebbende een reglement worden overhandigd of is dit de verantwoordelijkheid van de vorige rechthebbende? Kun je dit ondervangen door in het overboekingsformulier de tekst op te nemen “dat de nieuwe rechthebbende kennis heeft genomen van het van toepassing zijnde reglement en verklaart daarmee in te stemmen”?

Wat zijn de juridische mogelijkheden als een RH wel aan zijn financiële verplichtingen voldoet maar het reglement niet voor akkoord tekent?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ja, bij de overboeking van een grafrecht moet aan de nieuwe rechthebbende ook een reglement worden overhandigd.
Dat is geen verantwoordelijkheid van de vorige rechthebbende. Dat is voor 100% een verantwoordelijkheid van de begraafplaatshouder. Bovendien is de voorgaande rechthebbende vaak overleden; het zou feitelijk lastig zijn als die nog fysieke dingen zou moeten doen. Maar dat is dus niet zo.

Ik vind het op zich handig om nieuwe rechthebbenden te laten tekenen voor de ontvangst van het reglement, alsmede ook voor het akkoord gaan met de inhoud. Dat maakt mensen bewust van rechten en plichten en schept duidelijkheid.

Maar in de grafakte/overeenkomst behoort ook te staan dat men gebonden is aan het reglement en dat men dat ontvangen heeft. Dus eigenlijk is een aparte verklaring niet nodig. Maar het schept in veel gevallen waarin mensen de ontvangst ter discussie stellen, schept het wel duidelijkheid.

Bij de overname van het grafrecht door een nieuwe rechthebbende moet die rechthebbende gewoon een volledige grafakte/overeenkomst krijgen. Werken met een overboekingsformulier is onvoldoende. Er moet een volledige overeenkomst in 2-voud zijn.

Als mensen die aparte verklaring niet willen tekenen, zou ik er geen punt van maken. Maar het moet natuurlijk wel in de door hun mede te tekenen grafakte of overeenkomst staan. Dan tekenen ze er ook voor. Als ze er dan niet voor willen tekenen of een zin daarover willen schrappen, krijgen ze geen grafrecht. Want dat moet u nooit accepteren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >