Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Artikel 8 WodL


22 december 2021

Vraag nummer: 64086

Is het verplicht dat een uitvaartverzorger een registratiebewijs (art 8 WodL) gebruikt en ook overhandigd aan de beheerder van een begraafplaats?

Antwoord:

Geachte heer,

Het antwoord op uw vraag kunt u zelf al vinden aan de hand van de tekst van artikel 8 van de Wet op de lijkbezorging. Als het document niet overhandigd wordt, kan het niet gecontroleerd worden en mag er niet begraven worden.

Artikel 8
lid 1: Op de kist of op een ander omhulsel van het lijk wordt een registratienummer aangebracht, dat correspondeert met het nummer, vermeld op een bijgevoegd document dat tevens de namen, de data van geboorte en overlijden van de overledene dan wel de geslachtsnaam van de doodgeborene bevat, nadat is vastgesteld dat het document betrekking heeft op het lijk.
Lid 2. Tot begraving of crematie wordt niet overgegaan dan nadat de houder van de begraafplaats of van het crematorium de overeenkomst heeft vastgesteld tussen het op de kist of het omhulsel vermelde registratienummer en het nummer, vermeld op het document, bedoeld in het eerste lid.

Als een uitvaartverzorger bij de begraafplaats aankomt, moet hij of zij een document als bedoeld in lid 1 van artikel 8 overhandigen aan de beheerder.
Gebeurt dat niet, zodat de beheerder niet kan controleren of het document en de kist bij elkaar horen, dan mag er niet tot begraving worden overgegaan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd (en rechtszaken over bewaren of verstrooien van as)

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >