Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Vast leggen wie in graven begraven mag worden

10 maart 2009

Vraag nummer: 6271 (oude nummer: 12477)

Geachte heer,

Wij zijn als kerkrentmeesters bezich met het updaten van het grafreglement van de kerkelijke begraafplaats. Er zijn nu een heel aantal lege graven al jaren lang in eigendom bij bepaalde personen. Soms bezitten deze personen meer dan 10 graven. Wij zouden graag graag in de toekomst bij de nieuw uit te geven (liefst ook bij de bestaande) graven deze "op naam zetten" van een daarin te begraven persoon. Is het mogelijk graven te "bestemmen" voor een bepaald persoon en dit in het grafbewijs vast te leggen?

M.vr.gr.

Antwoord:

Geachte heer,

Nee, dat is niet mogelijk. De rechthebbende op een graf is per definitie vrij te beslissen wie daar begraven kan worden. Daarom is wettelijk sprake van een 'uitsluitend recht op een graf'; dat betekent dat uitsluitend de rechthebbende bepaalt wie er begraven wordt of niet. Niet de begraafplaats.
Als iemand een huis verkoopt of verhuurt, kan hij ook niet voorschrijven wie er later mag komen wonen.

Het is overigens ook erg onpraktisch en onredelijk om vast te leggen wie ergens begraven mag worden.
Denkt u eens aan de situatie dat iemand ruimte heeft voor 2 personen, bij voorbeeld in het graf van zijn ouders. Dan is het waarschijnlijk logisch - in uw denkwijze - om vast te leggen dat meneer A en mevrouw B daar begraven mogen worden. Maar wat als meneer A nu van B gaat scheiden en hertrouwt met mevrouw C? Heeft B dan nog aanspraak op het graf omdat het in de akte en uw administratie staat? Dan kunt u zeggen "Dan zetten we meneer A en zijn echtgenote" in de akte. Maar wat als meneer A niet hertrouwt en alleen gaat samenwonen met mevrouw C? Dan zou zij er nooit begraven mogen worden? Is dat redelijk?

Nu een ander geval. Graf met ruimte voor 2 personen. Wat als meneer A zicht bedenkt en toch maar voor crematie en verstrooiing kiest. Zou dan het graf niet gebruikt mogen worden voor bijvoorbeeld een alleenstaand of minderjarig kind van A en B?

Nog een ander geval. Graf is bestemd voor meneer A en mevrouw B, maar deze besluiten om te emigreren. Dan zouden ze het graf over willen doen aan een broer/zus of kind. Volgens u zou dat dan niet mogen. Waarom eigenlijk niet? Wat is uw belang dat alleen A en B niet andere familie daar begraven zou worden?
Van zulke voorwaarden, ook als u ze op papier zou zetten, blijft bij de rechter geen spaan over.

Aan bestaande rechten kunt u sowieso niets meer veranderen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder