Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Schudden van keldergraf (geen ruimte)

14 december 2019

Vraag nummer: 59501

Op onze begraafplaats ligt een grafkelder en deze is vol. Hier liggen 3 personen in begraven.
Nu is de vraag van de familie om hier nog 1 overledene bij te plaatsen.
Hier is dus geen ruimte voor.

Wat kan ik nu doen?

- De kelder ruimen en de drie aanwezigen te laten cremeren?
- Of zijn er nog andere alternatieven?

Ik hoor graag van u.
Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer,

De eerste vraag is of er wel recht is om een graf op uw begraafplaats te laten schudden. Als dat recht er niet is, kan het geweigerd worden en kan de familie gedwongen worden een nieuw graf te nemen.
De volgende vraag is of, als dat recht er niet is, niet toch aan de wens tegemoet kan worden gekomen. In het algemeen denk ik dat begraafplaatsen klanten zo veel mogelijk ter wille moeten zijn.

Wat gebeurt als een keldergraf geschud moet worden, is om de stoffelijke resten op een andere manier in het graf plaatsen.

Soms heeft een grafkelder geen stenen/betonnen bodem en kun je het graf een beetje uitgraven voor botten.

Soms is er ruimte om de resten in de onderste kist in een bottenkistje te plaatsen, dat aan het voeteneinde van de 2e, dan nieuwe onderste, kist te plaatsen.
Als er geen ruimte voor een bottenkistje is, kunnen de resten ook in een juten zak naast de kist worden gelegd. Het mag formeel ook los, een bottenkistje of zak is niet verplicht, maar het ziet er zo slordig en onverzorgd uit.

Als er helemaal geen speelruimte is, zouden de 2 onderste kisten vervangen kunnen worden door 2 bottenkisten, waardoor de bovenste kist kan zakken en ruimte voor een nieuwe kist ontstaat.

Ik zou ook altijd vragen of er nog plannen zijn voor gebruik in de toekomst, om misschien de 3 bestaande kisten door 3 bottenkisten te vervangen. Dan ontstaat ruimte voor 2 nieuwe kisten. Beter dan nu meteen te doen dan om over een paar jaar dit gedoe te moeten herhalen.
Dat is een kwestie van overleg met de familie.

En het is verstandig om ook heel concreet in het dossier van het graf te beschrijven welke kist geruimd is en vervangen is door een bottenkist.

De kelder ruimen mag overigens nooit zonder expliciete toestemming van de rechthebbende. Het laten cremeren van stoffelijke resten na ruiming behoeft ook uitdrukkelijke instemming van de rechthebbende.

Waar men meer ervaring heeft met dit soort zaken is de LOB, de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (gemeentelijk en kerkelijk en andere). De ervaren consulenten hebben ruime ervaring met dit soort zaken. U kunt hen gerust benaderen. Als u nog geen lid van de LOB bent, kan ik het u van harte aanbevelen. Zie www.begraafplaats.nl.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder