Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wanbetalers? Wijzigen reglement

10 november 2002

Vraag nummer: 1495 (oude nummer: 1854)

Mon Apr 16 21:01:53 2001

Ik ben kerkvoogd belast met het beheer van de begraafplaats en in Friesland is er een oud gebruik dat de graven per jaar betaald worden. Nu is mijn vraag, als er geen grafrust meer op een graf zit en de eigenaar/gebruiker voldoet niet meer aan zijn financiele verplichtingen, kan ik dan na het sturen van een aangetekend schrijven met de oproep alsnog te voldoen anders vervallen uw rechten deze rechten na een jaar laten vervallen?
En kunnen wij in het reglement zomaar invoeren dat er maar 1 lijk per 15 jaar begraven mag worden?

Antwoord:

Tue Apr 17 02:19:31 2001

Geachte heer,

Als er geen grafrust meer op een graf zit, dus wanneer er voor het laatst tenminste 10 jaar geleden begraven is, en de rechthebbende niet meer aan zijn financiƫleverplichtingen voldoet, kunt u de rechten op het graf laten vervallen in 2 situaties:
1. dat de grafrechten gewoonlijk per jaar worden verlengd: niet verlengen/betalen is dan gewoon het grafrecht niet verlengen;
2. wanneer de rechten per 10 jaar (of een andere termijn) worden verlengd, maar per jaar worden betaald, kunnen de grafrechten alleen vervallen worden verklaard als uw reglement er in voorziet dat bij wanbetaling (en na een waarschuwing natuurlijk) de rechten vervallen. Als dit niet uitdrukkelijk in een reglement of in de grafbrief is geregeld, kunnen de lopende rechten niet vervallen.
Echter, in het tweede geval kunt u natuurlijk ook naar de kantonrechter om betaling af te dwingen. U kunt iemand niet dwingen om te verlengen (situatie 1), maar wel om gedurende een lopende termijn van bijvoorbeeld 20 of 10 jaar de jaarlijkse verplichting na te komen. Het is heel erg eenvoudig om een kantongerechtprocedure aan te spannen.

Overigens kan ook wanneer er minder dan 10 jaar geleden iemand in dat graf begraven is (dus wanneer de grafrusttermijn nog niet verstreken is) het grafrecht vervallen. U mag het graf dan nog niet ruimen en aan een ander te beschikking stellen. Maar als het grafrecht formeel vervallen wordt verklaard, kunt u wel de grafsteen verwijderen. Dat is praktisch soms ook een aardig drukmiddel om mensen tot betaling aan te zetten. De kosten van het verwijderen en herplaatsen van de grafsteen mag u dan ook extra in rekening brengen.

Uw vraag of u in het reglement kunt invoeren dat er maar 1 lijk per 15 jaar begraven wordt, begrijp ik niet goed. Bedoelt u dat een graven tenminste 15 jaar wilt laten liggen alvorens ze te ruimen? Dat mag, natuurlijk. Wat niet mag is dat u bij een 2-persoonsgraf (2-diep) zou bepalen dat de 2e persoon pas 15 jaar na de eerste persoon in een graf mag worden bijgezet. Dat kan altijd, tenzij het graf maar 1 diep is en het in feite gaat om het schudden (ruimen door dieper herbegraven van de stoffelijke resten) van het graf.
Maar als uw graven 1-diep zijn, zult u bedoelen dat u het graf pas na 15 schudt, alvorens er weer opnieuw te begraven. En ja, dat kunt u invoeren, als er voordien in het oude/huidige reglement geen tegenstrijdige bepalingen stonden. Als er geen bepaling over was, is het geen probleem er nu een in te voeren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

17 april 2001

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder