Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Koopgraf / huurgraf

4 juni 2020

Vraag nummer: 60913

Wat is een koopgraf en wat is een huurgraf?

Antwoord:

Geachte heer,

De termen koopgraf en huurgraf zijn geen wettelijke termen. Wat ze precies betekenen, kan per begraafplaats verschillen.

Met de term koopgraf werd vroeger vaak een graf met een uitsluitend grafrecht aangeduid. Dat is de wettelijke omschrijving, maar die vond mensen vaak te ingewikkeld en nietszeggend. Daarom hanteerde men in het spraakgebruik vaak de term 'koopgraf'.
Een 'uitsluitend grafrecht' houdt in dat de rechthebbende beslist wie in dat graf begraven kunnen worden. Graven met uitsluitende rechten zijn dus zeer geschikt om bijvoorbeeld een echtpaar of levenspartners of broers en zussen in te begraven: mensen die iets met elkaar te maken hebben. Dit in tegenstelling tot algemene graven, waar mensen in worden begraven die geen familie- of andere band hebben.

Sinds 2010 worden de 'graven met uitsluitende rechten' in de Wet op de lijkbezorging aangeduid als 'particuliere graven'.

Een huurgraf kan soms een particulier graf zijn en soms een (plek in een) algemeen graf.
Wat het precies is, moet men altijd nakijken in de definities van het reglement of de verordening van de begraafplaats.
Ook moet men in de verordening of het reglement nakijken wat precies de voorwaarden zijn. Soms denken mensen dat een koopgraf gelijk staat aan een eeuwigdurend graf. Dat is niet zo. Er bestaan in Nederland geen eeuwigdurende grafrechten. Wel bestaan grafrechten voor onbepaalde tijd. Een koopgraf kan voor bepaalde tijd worden uitgegeven, dus 10, 20 of 25 jaar etc. Verreweg de meeste graven die in het verleden werden uitgegeven, werden gewoon voor een bepaalde periode uitgegeven. Graven voor onbepaalde tijd waren en zijn nog steeds ver in de minderheid.

De wetgever heeft bij de laatste grote oppoetsbeurt van de Wet op de lijkbezorging, ongeveer 50 jaar geleden, die resulteerde in de wetswijziging van 1991, er bewust voor gekozen om de veelvoud van benamingen van grafrechten die in den lande voorkomen, niet te veranderen.

Ik zou er evenwel voor willen pleiten om de verschillen in gebruiksrechten voor graven met een uitsluitend recht (particuliere graven) en voor algemene graven, in de wet of in de toelichting van de wet te verhelderen.

Zie vergelijkbare vragen over de benaming van graven en grafrechten in de subrubriek 'Eigen graf, particulier graf of familiegraf' en de subrubriek 'Verordening / reglement'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder