Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Bijzetting as in urnenmuur

3 juli 2024

Vraag nummer: 68643

Geachte heer van der Putten
Ik ben de beheerder van een begraafplaats Parochie Christus Salvator in Susteren.
Mijn vraag:
Zijn wij verplicht een ondertekent formulier voor de in ontvangstneming van de as aan de nabestaande te verstrekken?

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, als u een asbus of urn aanneemt of afgeeft, moet u dat schriftelijk vastleggen. In 2-voud, met voor iedere partij een exemplaar. Die door beide partijen getekend moet worden.

Als u een asbus of urn in ontvangst neemt, is dat waarschijnlijk om die as bij te zetten in een gewoon graf, een urnengraf of in een nis in een urnenmuur. U schrijft in de kop van de vraag dat het om een urnenmuur gaat.

Als u een graf of een nis in een urnenmuur voor het eerst aan iemand uitgeeft, moet een overeenkomst worden opgemaakt. De wet eist namelijk dat grafrechten schriftelijk worden gevestigd. Voor een nis in een muur geldt hetzelfde als voor een graf in de grond.

De wet eist dus wel iets meer dan een formulier of verklaring. Bij de uitgifte van een graf op een kerkelijke begraafplaats moet een overeenkomst in 2-voud worden opgemaakt.
Als het gaat om een graf of nis die al eerder is uitgegeven, moet de bijzetting van de asbus ook worden geadministreerd en in een brief worden bevestigd.

Als houder van een begraafplaats met een urnenmuur hebt u ook te maken hebt met artikel 65 van de Wet op de lijkbezorging: u moet een register houden van alle bijgezette asbussen. Dat register is openbaar. Dat betekent dat iedereen bij u kan vragen of u ook de asbus van meneer X of mevrouw Y ergens hebt staan en zo ja, waar. Die gegevens moeten ook bewaard worden als de asbus al weer verwijderd is. Wanneer en hoe dat is gebeurd, moet ook in de administratie opgenomen worden en voor de eeuwigheid bewaard worden. U hebt niet alleen te maken met artikel 65 Wet op de lijkbezorging, maar ook met artikel 10 van het Besluit op de lijkbezorging.

Dat is even wennen, maar in de praktijk valt het reuze mee. Maar u moet wel wat dingen administreren. Als een asbus wordt aangenomen en als een asbus later weer verwijderd wordt, moet u een brief of formulier of ander document wat de handeling beschrijft met de handtekening van betrokkenen hebben.
En dat ook altijd bewaren om de inhoud daarvan te kunnen vermelden aan iedere belangstellende, ook over 100 jaar. Privacy bestaat niet, na de dood. Wel openheid van zaken.

Misschien is deze materie nieuw voor u. Mij staat bij dat uw begraafplaats bezig is met een inhaalslag. Misschien vergis ik mij. Maar als u nog niet aangesloten bent bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, kan ik dat van harte aanbevelen. De LOB heeft een zeer interessant en leuk vakblad en consulenten waar u - als lid kosteloos - met allerlei vragen terecht kunt. Zoals over administratie en allerlei handige formulieren.
Contact kunt u opnemen via de site www.begraafplaats.nl

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig:


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder