Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Erfpacht voorheen herv. begraafpaats nu Protestantse begraafplaats 1

28 april 2022

Vraag nummer: 64843

Geachte heer Vd Putten, ik ben beheerder van een kleine protestantse begraafplaats. Voorheen Nederduitsch hervormd, later Ned. hervormd. Nu protestants.
Op de begraafplaats ligt en grafmonumentje uit 1886 van een kindje met de gegevens dat er erfpacht op rust. Al heel lang, decennia wordt voor dat graf niets overgemaakt.
Ik ken de nazaten (familie XX). De beheerder van het familie document 'Graven' kan het grafmonumentje niet terugvinden maar weet wel wie de ouders zijn geweest. Zij liggen in den haag begraven.
Hij noemt het een verdwaalt graf. Als beheerder moet ik deze begraafplaats weer update maken. Daarbij horen ook het innen van de grafrecht en onderhoudspenningen. Ik proef weerstand bij de familie om te betalen. Mag ik ruimen?
vr. gr. Pieter Voragen
Beheerder chr.begr.plaats Slagenland

Antwoord:

Geachte heer,

Mijn antwoord op uw vraag is het standaard-antwoord dat ik altijd geef op een dergelijke vraag: ik kan er niets zinnigs over zeggen (niemand kan dat) zonder de onderliggende documenten te zien.
Dan denk ik aan het actuele beheersreglement van de begraafplaats en tussenliggende oude reglementen tot 1886. Ook oude en nieuwe/actuele tarieflijsten kunnen een bepaalde duidelijkheid verschaffen, als daar voorwaarden of termijnen op vermeld zijn. En natuurlijk de akte waarmee de erfpacht gevestigd is. En elk ander document dat op het graf betrekking heeft, zoals dat familiedocument 'Graven'.

Een erfpachtsrecht wordt gevestigd bij notariële akte. Zonder akte geen recht. Afspraken over de erfpacht, het erfpachtcanon en de looptijd worden bij de notaris vastgelegd in een 'akte van vestiging'. De notaris laat deze akte vervolgens inschrijven in de openbare registers van het Kadaster. Als u geen akte over de erfpacht hebt, zou u die dus op moeten kunnen vragen bij het Kadaster.

Als u mij eerst eens stukken als scan per e-mail stuurt, zal ik die bekijken en advies geven over de vervolgstappen. Als ik alle stukken zie, kan ik waarschijnlijk binnen een paar minuten zeggen hoe het zit.

Vanwege de privacy van de familie heb ik haar naam uit uw vraag verwijderd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Zie voor het vervolg vraag nummer 64879 'Erfpacht voorheen herv. begraafpaats nu Protestantse begraafplaats 2'


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder