Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Nieuw reglement 2

3 februari 2010

Vraag nummer: 7261 (oude nummer: 14967)

Hr. van der Putten
Op welke wijze moeten wij bekend maken dat wij een nieuw reglement gaan voeren. Is het voldoende om in ons parochieblad c/q internetsite dit te vermelden met de verwijzing dat het reglement ter inzage ligt bij het KB? Dienen personen c/q rechthebbenden buiten onze parochie extra in kennis gesteld te worden en zo ja op welke wijze.
M.v.g.
J. Smeets

Antwoord:

Geachte heer,

Nee, het is niet voldoende om het bestaan van een nieuw reglement te vermelden in het parochieblad of op een site en ter inzage te leggen bij het kerkbestuur.

Bestaande relaties, dus rechthebbenden, moeten het reglement ook echt persoonlijk toegezonden krijgen. Het Burgerlijk Wetboek kent diverse gradaties.

Ik ben zelf eens even gaan zoeken op internet en lees bijvoorbeeld:
"Art. 234 BW gaat er over, hoe algemene voorwaarden door de gebruiker ter kennis van de wederpartij kunnen zijn gebracht, bijvoorbeeld door overhandiging. Standaard dienen voorwaarden vooraf kenbaar te zijn gemaakt door deze los bij een offerte of opdracht mee te sturen of door deze bijv. op de achterkant van het briefpapier te plaatsen. In sommige gevallen is het overhandigen niet mogelijk. Bijvoorbeeld in de detailhandel of bij automaten zoals bij het kopen van een treinkaartje. In dat geval kan het deponeren van voorwaarden een oplossing bieden. Hierdoor kan de klant te allen tijde de voorwaarden inzien. Deponering van de algemene voorwaarden is mogelijk bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken en bij een griffie van de rechtbank.
De meest veilige manier is natuurlijk om de voorwaarden vooraf te overhandigen, hier een akkoord op te vragen, en deze daarnaast ook te deponeren. Op deze manier is de klant op meerdere manieren in de gelegenheid om de voorwaarden in te zien."

Ik adviseer om alles te doen wat mogelijk is: alle rechthebbenden de voorwaarden toesturen. U kunt dan meteen ook het adressenbestand controleren, mensen er nog eens op attenderen dat het belangrijk is om adreswijzigingen door te geven, het overlijden van een rechthebbende door te geven e.d.
En ook een mededeling doen in het parochieblad en op de site van de parochie. En tevens het hele reglement op de site plaatsen, zodat men dat altijd kan inzien.
Ik zou het nieuwe reglement ook aan alle uitvaartondernemers in de regio toesturen en hen vragen om families die overwegen om overledenen bij u te laten begraven, daar op te attenderen.

Ik kan u alleen nogmaals zeggen dat in het geval er ooit een probleem rond een graf ontstaat, bijvoorbeeld over de voorwaarden van plaatsing van een grafmonument, en de zaak zo hoog oploopt dat er een advocaat aan te pas komt, die onmiddellijk zal vragen naar het reglement (algemene voorwaarden) en het ter kennis brengen daarvan. Ook de rechter zal dat zwaar rekenen. Ik had toevallig enkele dagen geleden nog een vonnis van juni 2008 van de rechtbank Roermond in handen, waar het (niet) tijdig overhandigen van het reglement een belangrijke rol in speelde. De begraafplaats, ook een parochie, verloor de zaak.

U mag dat risico niet nemen. Het is een hele berg werk om reglement toe te sturen, maar weeg het af tegen de (hogere) berg werk en de kosten als er een probleem ontstaat.

U moet geen onderscheid maken tussen mensen in of buiten de parochie. Ook parochianen lezen niet elke keer uitgebreid het parochieblad. Of zeggen dat ze het niet gelezen hebben, als hen dat niet uitkomt.

U moet gewoon het zekere voor het onzekere nemen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder