Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Publicatie van foto's van kindergraven


22 augustus 2013

Vraag nummer: 35368

Geachte Mr. Van der Putten,

Hoe zit het met het publiceren van foto's van kindergraven die net begraven zijn?
En waarom mag een gemeente en een site zoals Genlias geen gegevens van recent overledene niet vrijgeven maar mag een site zoals graftombe.nl wel foto's en gegeven publiceren?

Antwoord:

Geachte heer,

Hoe 'het zit' met het publiceren van foto's van kindergraven die net begraven zijn, kan ik u niet zeggen. Uw vraag is te algemeen. Het is een vraag uit de reeks hoe 'het zit' met de Chinezen of hoe 'het zit' met de landbouw in Europa. Dat weet ik niet.

Wat ik wel kan zeggen, is dat het fotograferen van graven in het algemeen niet verboden is. Sommige begraafplaatsen hebben in hun beheersverordening of beheersreglement staan dat het fotograferen tijdens een uitvaartplechtigheid verboden is, maar dat is iets anders. Misschien heeft een enkele begraafplaatshouder geregeld dat het fotograferen van graven niet toegestaan is, maar dat lijkt me een onhoudbare regeling. Het is niet te controleren en wat zou er nu op tegen zijn als bijvoorbeeld een kind het graf van vader of een weduwnaar het graf van zijn vrouw fotografeert? Niets.

Een ander aspect is het publiceren. Wie foto's voor privé gebruik maakt, heeft niets te vrezen. Maar in sommige situaties kan het publiceren van foto's onrechtmatig zijn. Ik denk dat dat slechts in een heel klein aantal gevallen zo is. Wat onrechtmatig is, kan alleen de rechter beoordelen.
Wat onrechtmatig is, is waarschijnlijk heel specifiek. Een foto van graf A kan in een bepaalde situatie best gepubliceerd worden, terwijl een foto van buurgraf B in dezelfde situatie niet mag.
Ik weet niet wat u precies bedoelt als u schrijft dat een gemeente en een site als Genlias geen gegevens van recent overledenen vrij mag geven. Uw vraag is te algemeen. Een gemeente mag bijvoorbeeld wel gegevens uit het bevolkingsregister geven. Maar alleen bij een specifieke vraag. Niet bij een algemene vraag als: welke kinderen tussen 0 en 10 jaar zijn tussen 2005 en 2010 in de gemeente begraven. Een gemeente is zelfs verplicht om te vertellen op welke plek een bepaalde overledene op een gemeentelijke begraafplaats is begraven. Maar dan moet u wel al weten om welke overledene het gaat. Men kan niet vragen: geef alle plaatsen aan waar alle overleden kinderen zijn begraven. Maar men kan altijd zelf gaan kijken.
Het probleem met Genlias is mij niet duidelijk; deze site is sinds eind vorig jaar uit de lucht.

Uw vraag is zo algemeen, dat alleen een algemeen antwoord mogelijk is.
Ik zou benieuwd zijn welke argumenten een gemeente gebruikt als zij stelt dat fotografie of publicatie niet mag. Welke gegevens zijn precies gevraagd en waarom geweigerd? En waarom zou een site bepaalde gegevens niet zou mogen publiceren? Wat zijn de argumenten?

Over fotografie - en deels ook over het publiceren van foto's van graven - heb ik eerder vragen beantwoord.
Ik verwijs naar vragen in de sub-rubriek 'Grafsteen/momument' van de rubriek 'Begraven':
- Publicatie van persoonsgegevens? (foto's van grafstenen);
- Foto grafsteen door beheerder;
- Foto's van grafzerken op internet;
- Klacht fotograferen van graven;
- Graven fotograferen;
- Foto van grafsteen op Facebook;
- Vreemde uitleg fotograferen grafmonumenten (1);
- Verdere uitleg van vragen over het fotograferen van graven (2);
- Verdere uitleg van vragen over het fotograferen van graven (3);
- Verdere uitleg van vragen over het fotograferen van graven (4).

Zie in de sub-rubriek 'Overig begraven / begraafplaats' de volgende vragen:
- Foto's van (oorlogs)graven; beeldrecht?;
- Foto's nemen grafmonument;
- Foto's van graven. Toestemming?;
- Foto grafsteen;
- Illegale fotografie op begraafplaats;
- Fotograferen Joodse grafstenen;
- Mag je filmen op een begraafplaats?.

In de subrubriek ‘Verordening/reglement’ staan:
- Gemeente verbiedt fotograferen op begraafplaats;
- Ongewenste publicatie foto's begraafplaats (verbod om te fotograferen in reglement).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zie ook: Van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE