Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Foto's nemen grafmonument


25 oktober 2004

Vraag nummer: 3402  (oude nummer: 4844)

Is het toegestaan voor eigen gebruik foto's van bepaalde grafmonumenten te nemen op openbare begraafplaatsen?

Een genealogisch- en funerair geinteresseerde relatie van mij verzocht mij haar te berichten of het toegestaan is op openbare begraafplaatsen voor eigen gebruik foto's van bepaalde monumenten te nemen. Zij was op een Amsterdamse begraafplaats op gewezen dat dit niet was toegestaan tenzij de betrokkene aanwijsbaar een directe familierelatie had tot het betrokken monument, m.a.w. het grafmonument diende op haar naam te staan. Dit zou bij wet geregeld zijn.
Wat is in dezen wél en niét toegestaan?
Ik vraag me af of eventueel van grafmonumenten genomen foto's wel of niet in een genealogie opgenomen en gepubliceerd mogen worden, dan wel op een eigen website mogen worden geplaatst.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Zoals ik in het antwoord op vraag Foto grafsteen in de sub-rubriek Grafsteen/monument al eerder aangaf, is het maken van foto's voor eigen gebruik geen enkel probleem.

Het is beslist niet vereist dat de fotograaf ook rechthebbende van het graf moet zijn. Dan zou bijvoorbeeld een zoon of dochter van een overledene wiens moeder rechthebbende is, geen foto mogen maken van het graf van vader... Zo ligt dat natuurlijk niet. En dat is uiteraard ook niet bij wet geregeld.

Een geheel privé gebruik van fotomateriaal is geen enkel probleem. En ook een 'openbaar belang' zoals een genealogie of een biografie of een publicatie over de begraafplaats zelf mag worden opgefleurd met foto's van graven. Dus ook in openbare stukken zoals in de krant of in tijdschriftartikelen of boeken. Publicatie op een site lijkt mij niet anders dan in een boek of tijdschrift.
Alleen een duidelijk commercieel gebruik is een andere situatie.

Zie o.a. de vraag Publicatie van persoonsgegevens? (foto's van grafstenen) en de vraag Foto grafsteen door beheerder in de subrubriek 'Grafsteen / monument'.
Zie in de sub-rubriek 'Overig begraven / begraafplaats' de volgende vragen: Foto's van (oorlogs)graven beeldrecht?, Foto's van graven. Toestemming? en Illegale fotografie op begraafplaats.

Een andere zaak is het fotograferen van een uitvaart. Dat mag gewoonlijk niet zonder toestemming van de opdrachtgever van de uitvaart, tenzij het de uitvaart van een zo algemeen bekend personage is dat die inbreuk op privacy geduld moet worden.
Een begraafplaatshouder kan in zijn beheersverordening of -reglement voorschriften opnemen over het fotograferen op de begraafplaats. Die regels zijn gewoonlijk bedoeld voor het fotograferen van een begrafenis en niet voor het (niet) fotograferen van monumenten. Op het laatste kan de begraafplaats toch ook geen controle uitoeferen.

Nog een ander puntje is - als men foto's publiceert in een tijdschrift of op een site - dat men mogelijk beeldrecht verschuldigd is als het betreffende grafmonument een kunstwerk is. Zie de site www.beeldrecht.nl en dan de button Vergoedingen kunstenaars.
Er zijn natuurlijk ferme discussies mogelijk over wat een kunstwerk is. Bij oude monumenten speelt dit geen rol.
Families die een kunstwerk bestellen als grafmonument, doen er wellicht verstandig aan om ook het beeldrecht tegelijk af te kopen, om te voorkomen dat op de familiesite geen afbeelding van het grafmonument van opa/oma getoond kan worden zonder dat men maandelijks nog een bedragje moet blijven betalen.

Zie ook: Van wie is de grafsteen?


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >