Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verdere uitleg van vragen over het fotograferen van graven (3)


8 augustus 2017

Vraag nummer: 51577

Geachte heer v.d. Putten,

Via uw online reactie begrijp ik dat u niet bekent ben met de informatie genoemd op de website van het college bescherming persoonsgegevens.

Echter hekel ik uw uitleg dat u het toe juicht. Immers vind ik dat voorbij word gegaan aan een morele kwestie in ieders algemeen belang. Meerdere mensen in het verleden hebben al kenbaar gemaakt het niet acceptabel te vinden. Zelfs het landelijke nieuws erom gehaald heeft. Tevens geeft u aan dat juist voor bent terwijl regelgeving hier toch echt duidelijk over is dat het niet mag. De link waarin duidelijk uitgelegd staat waarom het niet mag en van te voren toestemming gevraagd moet worden vernoem ik hieronder.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-en-tv/persoonsgegevens-op-internet

Persoonsgegevens op internet | Autoriteit Persoonsgegevens
autoriteitpersoonsgegevens.nl
Persoonsgegevens op internet. Veel mensen publiceren gegevens over zichzelf of over anderen op internet, zoals foto’s op Facebook. Ook organisaties plaatsen ...

Kan ik gegevens van mijzelf of een familielid laten verwijderen van een genealogische website?

U kunt alleen persoonsgegevens laten verwijderen van een website voor genealogie (stamboomonderzoek) als het om uw eigen gegevens gaat. Uw familielid kan u wel machtigen om gegevens te laten verwijderen als diegene dat zelf niet kan.

U vraagt uw persoonsgegevens of die van uw familielid te verwijderen aan de genealoog van wie de website is. U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief gebruiken.
Toestemming intrekken

Uw persoonsgegevens mogen alleen op genealogische website staan als u hiervoor toestemming geeft. Gaf u eerder toestemming aan een genealoog om uw gegevens te publiceren maar heeft u zich bedacht? U kunt uw toestemming altijd intrekken. Hiervoor kunt u onze voorbeeldbrief gebruiken.
Overleden familielid

Als uw familielid overleden is, kunt u niet vragen om gegevens te laten verwijderen. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is namelijk niet van toepassing op overleden personen. Maar als de persoonsgegevens van uw overleden familielid ook betrekking hebben op u, geldt de Wbp wel.

Dit kan bijvoorbeeld zo zijn bij erfelijke ziekten. In sommige stambomen staan namelijk zelfs de ziekten vermeld waaraan mensen zijn overleden. Deze informatie kan ook van toepassing zijn op nabestaanden en dus een persoonsgegeven zijn. De genealoog mag deze gegevens alleen publiceren als de nabestaanden daarvoor toestemming hebben gegeven.

Iemand die graag zijn familie achtergrond helder heeft kan zich ook beperken tot zichzelf. Dat gebeurd hier niet. Ik heb niet om stamboomonderzoek gevraagd. Familie ook niet. Verder word niet gekeken dat er ook een tijd geweest is dat technologie nog niet zover was als internet waarin zaken bekend gemaakt worden. Ook wat de impact ervan is. Redelijkerwijs vind ik dat hieraan ook voorbij word gegaan.


Tevens word geen rekening gehouden met omstandigheden van een overledene. Daarbij de pijn, verdriet en verlies van nabestaanden. Dit heeft geen enkel belang hieraan voorbij te gaan. Openbaar of niet. Je kan iemand wel heel persoonlijk treffen zoals het mij is gebeurd en ik ook zo beschouw. Spijtig uit uw antwoord te merken. Staat ook u daar niet bij stil.


Omdat veel onbekend is en ik antwoord op mijn vragen zocht bij de gevoelige kwestie welke ik voor mezelf trof. Was mijn reden online vragen aan u te stellen. Echter omdat u juist aangeeft voor te zijn vind ik het erg teleurstellend. U als jurist vind ik dat na alle belangen behoort te worden gekeken. Niet enkel het eigen. Of iemand die een doorgeslagen hobby heeft. Kennelijk doet u dat niet.


Ook het weglaten van de levende personen zal ik bestrijden. Immers wie mij persoonlijk raakt? Kan de bal terug verwachten. Zou beschouw ik het ongevraagd publiceren van overleden familieleden van mij. Er zijn meer wettelijke middelen iemand ertoe bewegen het niet te doen. Niemand is het recht gegeven een overledene virtueel weer leven in te blazen. Zoals ik nu vind dat nu gebeurd. Ergens denk ik dat u ook heel goed weet dat u een kwestie toejuicht welke moraal eigenlijk not done is. Tevens vind ik dat u niet voldoende rekening houd met het impact van plaatsen op internet. Wat is het volgende wat komt?


Voor verdere info zal ik dan elders kijken me goed te laten informeren. Welk dank ik u voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Ephraïm

Antwoord:

Geachte heer,

Het College bescherming persoonsgegevens (tegenwoordig de Autoriteit Persoonsgegevens) heeft geen specifieke informatie over het fotograferen van graven en grafmonumenten.
Ik heb de site van de Autoriteit Persoonsgegevens nu deels bekeken. Ik constateer dat de teksten aldaar in hoofdlijnen bevestigen wat ik eerder schreef: het is niet verboden om foto's te maken. Het publiceren van foto's en gegevens is in beginsel ook niet verboden maar in bepaalde gevallen wel. Het hangt van omstandigheden af.

Ik leg alleen uit wat wet en recht nu regelen. Ik juich niets toe; ik kan mij alleen voorstellen dat personen die genealogie bedrijven blij zouden zijn met bepaalde informatie.

U gaat dieper in op gegevens op een site voor genealogie. Daar geldt ook voor dat het maken van foto's van grafmonumenten voor het samenstellen van een genealogie niet verboden is. Het publiceren van een genealogie voor eigen (familie)gebruik is ook niet op voorhand verboden. Maar het kan anders zijn als een site of gegevens voor professioneel of commercieel gebruik bestemd zijn. Bij het voor kleine kring beschikbaar hebben van een genealogie zijn er evenwel nauwelijks of geen beperkingen (tenzij sprake zou zijn van zaken als laster en smaad maar daar gaan we in normale gevallen niet van uit).

Wanneer iemand ziet dat zijn gegevens onjuist, verouderd of onvolledig worden weergegeven, kan hij vragen die te corrigeren. Dat is een algemeen beginsel in de Nederlandse wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.
Iemand kan ook vragen zijn gegevens te verwijderen. In reactie op eerdere vragen over de publicatie van foto's van graven heb ik al jaren geleden ook geschreven dat dit kan en geadviseerd om gegevens dan te verwijderen.

U bent van mening dat mensen geen onderzoek naar stambomen van andere families zouden behoren te doen. Daar kan men verschillend over denken, maar bij wet is dit in elk geval niet verboden. In jurisprudentie ook niet.

U verwijt mij geen rekening te houden met omstandigheden van een overledene. Deze rubriek heeft evenwel niet de strekking om individuele gevallen te beoordelen, maar om aan te geven welke kaders wetgeving en jurisprudentie stellen aan de fotografie van graven en begraafplaatsen. Fotograferen is vrij; publiceren niet altijd, is de korte samenvatting. Individuele gevallen kunnen aan de rechter worden voorgelegd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


NB Dit zijn de eerdere en opvolgende vragen:
- Vreemde uitleg fotograferen grafmonumenten (1);
- Verdere uitleg van vragen over het fotograferen van graven (2);
- Verdere uitleg van vragen over het fotograferen van graven (4).


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >