Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Illegale fotografie op begraafplaats


14 juni 2007

Vraag nummer: 4807  (oude nummer: 9326)

Geachte heer,

Er zijn op onze begraafplaats mensen bezig geweest die clandestien en zonder toestemming van de kerkenraad foto's hebben gemaakt van de graven op ons kerkhof.

Deze hebben ze verwerkt en via graftombe geplaats op internet.

Onze vraag is kan en mag dit zonder toestemming van de kerkenraad van de begraafplaats?

Wij hopen dat u mij die inlichtingen c.q. informatie kan verstrekken wat wel en niet ongevraagd mag.

Uw reactie zien wij gaarne tegemoet.

Met vriendelijke groet

X Xxxxxx
Voorzitter kerkenraad Hervormde gemeente Y

Antwoord:

Geachte heer,

In principe mogen foto's worden gemaakt van een begraafplaats en van graven. En die mogen worden gepubliceerd. Het klinkt misschien wat gek, maar u mag eigenlijk blij zijn dat men u geen toestemming gevraagd heeft. U had toch geen toestemming moeten geven, strikt juridisch, omdat u dat deels niet kunt. Het is immers aan rechthebbenden op graven om toestemming te geven voor foto's van graven, niet aan de houder van de begraafplaats. Maar ook zonder hun toestemming is het geoorloofd om foto's te nemen en te publiceren. Alleen in zeer bijzondere gevallen is dat niet het geval, bijvoorbeeld als de foto's worden gebruikt voor smaad of laster jegens een overledene of nabestaande.

En waar zou u bezwaar tegen hebben? Iedereen kan foto's maken, zonder dat u het weet. Men kan die foto's ook misbruiken, zonder dat u het weet. Publicatie op een site als www.graftombe.nl lijkt mij geen misbruik.

Ik heb soortgelijke vragen al enkele malen behandeld.
Ik verwijs naar vragen in de sub-rubriek 'Grafsteen/momument' van de rubriek 'Begraven':
- Publicatie van persoonsgegevens? (foto's van grafstenen);
- Foto grafsteen door beheerder;
- Foto's van grafzerken op internet;
- Klacht fotograferen van graven;
- Graven fotograferen;
- Foto van grafsteen op Facebook;
- Vreemde uitleg fotograferen grafmonumenten (1);
- Verdere uitleg van vragen over het fotograferen van graven (2);
- Verdere uitleg van vragen over het fotograferen van graven (3);
- Verdere uitleg van vragen over het fotograferen van graven (4).

Zie in de sub-rubriek 'Overig begraven / begraafplaats' de volgende vragen:
- Foto's van (oorlogs)graven; beeldrecht?;
- Foto's nemen grafmonument;
- Foto's van graven. Toestemming?;
- Foto grafsteen;
- Illegale fotografie op begraafplaats;
- Fotograferen Joodse grafstenen;
- Mag je filmen op een begraafplaats?.

In de subrubriek ‘Verordening/reglement’ vindt u de antwoorden op de vragen:
- Gemeente verbiedt fotograferen op begraafplaats;
- Ongewenste publicatie foto's begraafplaats (verbod om te fotograferen in reglement).

Om het nog eens even samen te vatten het volgende.

Er zijn geen vaste regels voor fotografie van graven en grafstenen, maar het zal verschil maken of iets voor eigen gebruik is of niet, of het commercieel is of niet. Ik denk dat zodra er commercie in het spel is en men een foto via een site kan bestellen, dat men het als commercieel moet bestempelen. Alhoewel, als het voor stamboomonderzoek is en men foto's bijvoorbeeld tegen kostprijs aanbiedt, dan is het ook niet echt commercieel. Dan ligt na nadruk op cultuur en historie. Ik zie dan niet zo veel bezwaren tegen een site als www.graftombe.nl. Men biedt op die site ook aan om foto's te verwijderen als nabestaanden er een probleem mee hebben.

Ik zou er evenwel voor waken om als begraafplaatshouder formeel toestemming te geven. Want als er later ooit klachten van rechthebbenden of andere nabestaanden over komen, zal men zich verweren met de opmerking "Maar de gemeente vond het goed". Ik denk dat een begraafplaatshouder er verstandig aan doet om de schijn van toestemming te vermijden. Anderzijds is er ook geen reden om het als begraafplaatshouder te verbieden. Ik zou me als kerkeraad van een inhoudelijk oordeel onthouden en zeggen dat u geen bezwaar ziet als men de toestemming heeft van de rechthebbenden van de betreffende graven. Dan is het weer de vraag wie de rechthebbenden zijn, maar dat is dan het probleem van de fotograaf.

Zie ook: Van wie is de grafsteen?


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >