Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Klacht fotograferen van graven


23 augustus 2011

Vraag nummer: 25734

Geachte heer Van der Putten,

Op bepaalde websites worden foto's van graven geplaatst. Nu hebben wij hierover een klacht gekregen van een nabestaande. Mijn vraag is of dit zomaar kan en of de gemeente (van de begraafplaats) hier iets aan kan doen.

Gemeente X

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja, dit kan. Hier kan de gemeente niets aan doen, tenzij zij in de beheersverordening een bepaling opneemt dat het verboden is om foto's te maken.
Maar hoe wilt u dan onderscheid maken tussen mensen die gewoon alleen maar een kiekje nemen van het graf van hun opa en het maken van foto's en het publiceren ervan op een site of in een boek? Dat is niet te controleren en er is geen onderscheid te maken tussen wat gewoon mag en wat misschien vragen oproept. De meeste sites zijn niet commercieel. En zou het dan ook niet mogen op een site over de geschiedenis van een bepaalde familie? Er is geen grens te trekken.

Het is niet verboden om foto's te maken van een begraafplaats en van graven. En die mogen worden gepubliceerd, ook zonder toestemming van rechthebbenden of andere nabestaanden. Alleen in zeer bijzondere gevallen is dat niet het geval, bijvoorbeeld als de foto's worden gebruikt voor smaad of laster jegens een overledene of nabestaande. Rechthebbenden kunnen alleen achteraf daartegen protesteren.
Ik heb gelezen dat sites die foto's van graven plaatsen, deze verwijderen zodra daarom verzocht wordt.

Ik heb soortgelijke vragen al enkele malen behandeld.

Ik wijs op vragen in de sub-rubriek 'Grafsteen/momument' van de rubriek 'Begraven':
- Publicatie van persoonsgegevens? (foto's van grafstenen);
- Foto grafsteen door beheerder;
- Foto's van grafzerken op internet;
- Klacht fotograferen van graven;
- Graven fotograferen;
- Foto van grafsteen op Facebook;
- Vreemde uitleg fotograferen grafmonumenten (1);
- Verdere uitleg van vragen over het fotograferen van graven (2);
- Verdere uitleg van vragen over het fotograferen van graven (3);
- Verdere uitleg van vragen over het fotograferen van graven (4).

Zie in de sub-rubriek 'Overig begraven / begraafplaats' de volgende vragen:
- Foto's van (oorlogs)graven; beeldrecht?;
- Foto's nemen grafmonument;
- Foto's van graven. Toestemming?;
- Foto grafsteen;
- Illegale fotografie op begraafplaats;
- Fotograferen Joodse grafstenen;
- Mag je filmen op een begraafplaats?.

En voor u is interessant in de subrubriek ‘Verordening/reglement’:
- Gemeente verbiedt fotograferen op begraafplaats;
- Ongewenste publicatie foto's begraafplaats (verbod om te fotograferen in reglement).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zie over de nieuwe wettelijke regeling sinds maart 2011 ook: Van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE