Gelden deze tarieven in 2017 nog steeds (kosten ruimen grafsteen)


14 september 2017

Vraag nummer: 51988

Beste Men van der Putten Gelden de tarieven van ruimen van een grafsteen nog steeds Ik bedoel hoeft er nog steeds niets betaald te worden daar wij met een grafsteen van een familielid zitten dat geruimd moet worden
Bvd S Lousberg

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik weet niet wat u met 'deze tarieven' bedoelt, want er bestaan geen vaste landelijke tarieven voor het ruimen van een grafsteen. Iedere begraafplaats hanteert een eigen tarief, als men zulke kosten in rekening brengt.

Wat ik in deze rubriek evenwel vaker heb moeten constateren is dat begraafplaatshouders ten onrechte zulke kosten in rekening brengen.
In welke situaties terecht en in welke situaties onterecht kosten voor het ruimen van een grafsteen in rekening zijn gebracht heb ik al eerder uitvoerig beschreven. Zie vraag nummer 51664 'Kosten verwijderen grafsteen einde huurperiode' in de Lijst van meest gestelde vragen.

Er zijn al tientallen vragen over de kosten van het verwijderen van grafstenen gesteld in de subrubrieken 'Graf ruimen' en 'Grafsteen/monument', zoals de vragen
'Kunnen kosten ruimen graf op mij verhaald worden?';
'Kosten graf ruimen';
'Graf opzeggen / kosten ruimen graf(monument)';
'Wie moet kosten dragen van graf ruimen?';
'Ruimingskosten monument';
'Kosten ruimen graven' en
'Rekening voor ruimen graf'.

Vergelijk ook vraag 49393 'Kosten voor verwijderen monument wegens wetswijziging?' die betrekking had op een gemeentelijke begraafplaats.

Of u voor het graf van uw familielid wel of niet kosten voor het verwijderen van de grafsteen verschuldigd bent, weet ik niet. Dan moet u mij een akte van uitgifte van dat graf tonen en de regels en tarieven van die begraafplaats op het tijdstip van uitgifte. Als u ze niet hebt kunt u ze bij de begraafplaats opvragen. Zonder de juiste documenten kan ik niets beoordelen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is juridisch eigenaar van de grafsteen? (dat verandert na afloop van het grafrecht).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.