Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie moet kosten dragen van graf ruimen?


31 oktober 2005

Vraag nummer: 4093  (oude nummer: 6774)

Ons is verzocht het graf van mijn schoonvader te ruimen,het graf is inmiddels 57 jaar oud en Moeder is 7 jaar geleden overleden, maar daar niet begraven. Wij zijn het er mee eens dat het graf geruimd word. mijn vraag is; wie moet de kosten betalen van het ruimen.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De kosten van ruiming van een graf zijn altijd voor rekening van de begraafplaatshouder (de gemeente of de kerk of de stichting die eigenaar is van de begraafplaats). Die beslist ook over ruiming, tenminste als er geen rechten meer op een graf rusten.

Als de rechthebbende op het graf 'zijn' graf geheel of deels wil ruimen om ruimte te maken voor nieuwe overledenen uit de familie, en dit is volgens de beheersverordening of het beheersreglement van de begraafplaats toegestaan, dan zijn de kosten voor rekening van de rechthebbende. Het gaat dan niet om gewoon opheffen en ruimen van het graf, maar om het zogenaamde 'schudden'.

In dit geval echter is het ruimen de wens van de begraafplaatshouder en zijn de kosten voor diens rekening.

Zie andere vragen in o.a. de sub-rubrieken 'Eigen graf of particulier graf' en 'Graf ruimen'. Bijvoorbeeld de vragen Kosten graf ruimen, Ruimingskosten monument, Kunnen kosten ruimen graf op mij verhaald worden?, Kosten ruimen graven en Rekening voor ruimen graf in de sub-rubriek 'Graf ruimen / ruiming begraafplaats'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages.
Zoals de Promo Serie Begraven en Begraafplaatsen


Of Kijkersvragen zoals over 2 lichamen in 1 kist:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >