Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wie moet kosten dragen van graf ruimen?

31 oktober 2005

Vraag nummer: 4093 (oude nummer: 6774)

Ons is verzocht het graf van mijn schoonvader te ruimen,het graf is inmiddels 57 jaar oud en Moeder is 7 jaar geleden overleden, maar daar niet begraven. Wij zijn het er mee eens dat het graf geruimd word. mijn vraag is; wie moet de kosten betalen van het ruimen.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De kosten van ruiming van een graf zijn altijd voor rekening van de begraafplaatshouder (de gemeente of de kerk of de stichting die eigenaar is van de begraafplaats). Die beslist ook over ruiming, tenminste als er geen rechten meer op een graf rusten.

Als de rechthebbende op het graf 'zijn' graf geheel of deels wil ruimen om ruimte te maken voor nieuwe overledenen uit de familie, en dit is volgens de beheersverordening of het beheersreglement van de begraafplaats toegestaan, dan zijn de kosten voor rekening van de rechthebbende. Het gaat dan niet om gewoon opheffen en ruimen van het graf, maar om het zogenaamde 'schudden'.

In dit geval echter is het ruimen de wens van de begraafplaatshouder en zijn de kosten voor diens rekening.

Zie andere vragen in o.a. de sub-rubrieken 'Eigen graf of particulier graf' en 'Graf ruimen'. Bijvoorbeeld de vragen Kosten graf ruimen, Ruimingskosten monument, Kunnen kosten ruimen graf op mij verhaald worden?, Kosten ruimen graven en Rekening voor ruimen graf in de sub-rubriek 'Graf ruimen / ruiming begraafplaats'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages.
Zoals de Promo Serie Begraven en Begraafplaatsen


Of Kijkersvragen zoals over 2 lichamen in 1 kist:

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder