Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kunnen kosten ruimen graf op mij verhaald worden?

6 november 2007

Vraag nummer: 5043 (oude nummer: 9855)

Kunnen de kosten voor het ruimen van het graf van mijn moeders opa op mij verhaald worden?
Het is een graf van de kerk.
Mijn naam en adres is er wel bekend maar heb verder niks getekend hiervoor. Ik heb nog een oom en tante. Moet ik de huurkosten hiervoor betalen?? en wat als ik dat niet doe??

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er zijn soms wel kerkelijke begraafplaatsen die in hun beheersreglement hebben staan dat bij het einde van het grafrecht nog een bedrag verschuldigd is voor de ruiming van het graf. Een rechthebbende is dit bedrag alleen verschuldigd als deze regel al bestond op het moment van het vestigen van het grafrecht (dus niet achteraf ingevoerd) en het reglement en de consequenties tijdig, vóór het sluiten van het grafrecht, aan hem zijn medegedeeld. Of die bekend waren of bekend zijn gemaakt toen de rechthebbende het grafrecht overnam.

Als u geen rechthebbende bent van het betreffende graf, bent u sowieso geen kosten verschuldigd, want dan heeft de begraafplaatshouder geen contract met u. Dat men uw naam en adres heeft, betekent nog niet dat u contractueel aan iets gebonden bent. Dat is uiteraard pas het geval als u een grafakte op uw naam hebt of als u voor overname van het graf getekend hebt. Maar dan nog, is er alleen een verplichting, als dat al bestond op het moment van uitgifte van het graf. Men kan het niet later opleggen.
Vergelijk het met de aankoop van een apparaat, bijvoorbeeld een wasmachine of een auto. Als u een nieuwe koopt, betaalt u een verwijderingsbijdrage. Maar wie al een wasmachine of een auto heeft, hoeft geen verwijderingsbijdrage meer te betalen. En bij graven is het precies zo, ook al wordt die 'verwijderingbijdrage' pas aan het einde van de looptijd van het graf geïnd: alleen als de verplichting al onderdeel van de aankoop was, is het een geldige verplichting. Maar als die afspraak niet bestond ten tijde van de aanvang van de huurtermijn van het graf, kan de begraafplaatshouder die verplichting niet tussentijds opleggen.

De vraag is al veel vaker behandeld.
Zie o.a. de vragen "Kosten graf ruimen", "Wie moet kosten dragen van graf ruimen?", "Ruimingskosten monument', "Kosten ruimen graven" en "Rekening voor ruimen graf" in de sub-rubriek 'Graf ruimen / ruiming begraafplaats'.

Zie ook de vragen over de binding van reglementen en algemene voorwaarden in de sub-rubriek 'Verordening / reglement'.

Wat, als de begraafplaatshouder u een rekening stuurt, maar u die niet wilt betalen? Dan zou ik de kerk een briefje sturen en vragen om schriftelijk uit te leggen waarom u die verschuldigd bent. Als het antwoord is dat dat op grond van het huidige reglement is, dan hebt u daar niets mee te maken. Dat is geen geldige reden. Men zal moeten aantonen dat de verplichting al bestond op het moment van het vestigen van het grafrecht, ofwel het moment van uitgifte van het graf. Als men dat niet kan aantonen, bent u niets verschuldigd en hoeft u niets te betalen. En uiteraard is alleen een rechthebbende met een grafakte/contract iets verschuldigd (als de verplichting op het moment van uitgifte van het graf bestond); nooit een willekeurige nabestaande.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages.
Zoals de Promo Serie Begraven en Begraafplaatsen


Of Kijkersvragen zoals over de nieuwe wettelijke regeling voor het eigendom van grafmonumenten per 1 maart 2011:

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder