Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kosten ruimen graven

20 januari 2005

Vraag nummer: 3616 (oude nummer: 5422)

Namens het kerkbestuur heb ik een brief ontvangen dat de rechten op de graven dit jaar aflopen en dat voor het ruimen van de graven Euro 100 voor een enkel graf tot Euro 150 voor een dubbel graf moet worden betaald.
Het betreft de graven van de grootouders van mijn vrouw, een broer van de grootmoeder en een tante van mijn vrouw.
In de papieren die wij van mijn schoonouders hebben gekregen (na hun overlijden) staat alleen vermeld dat de graven moeten worden onderhouden en wordt van ruimingskosten geen melding gemaakt (er wordt wel vermeld dat de graven worden geruimd na verstrijken van de huurtermijn als geen verlenging van de huurtermijn is gewenst).
Waarom wordt ik aangesproken voor kosten terwijl er verder nog meer familie is.
Mogelijk is het omdat wij als enige nog in de parochie wonen, maar dan hoef ik toch niet alle nabestaanden te gaan opspeuren als een notaris om de kosten te verdelen.
Graag Uw visie hierop.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De vraag is al vaker gesteld. Zie de andere vragen, die uitgebreider zijn beantwoord, in de sub-rubrieken Graf ruimen, Grafsteen/monument en Verordening/reglement.

Als de voorwaarde niet bestond op het moment van het vestigen of het verlengen van het grafrecht, kan men er nu als parochie geen beroep op doen. Voorts is, als de voorwaarde wel bestond, alleen de rechthebbende aanspreekbaar en geen willekeurige nabestaande(n).

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder