Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten ruimen graven


20 januari 2005

Vraag nummer: 3616  (oude nummer: 5422)

Namens het kerkbestuur heb ik een brief ontvangen dat de rechten op de graven dit jaar aflopen en dat voor het ruimen van de graven Euro 100 voor een enkel graf tot Euro 150 voor een dubbel graf moet worden betaald.
Het betreft de graven van de grootouders van mijn vrouw, een broer van de grootmoeder en een tante van mijn vrouw.
In de papieren die wij van mijn schoonouders hebben gekregen (na hun overlijden) staat alleen vermeld dat de graven moeten worden onderhouden en wordt van ruimingskosten geen melding gemaakt (er wordt wel vermeld dat de graven worden geruimd na verstrijken van de huurtermijn als geen verlenging van de huurtermijn is gewenst).
Waarom wordt ik aangesproken voor kosten terwijl er verder nog meer familie is.
Mogelijk is het omdat wij als enige nog in de parochie wonen, maar dan hoef ik toch niet alle nabestaanden te gaan opspeuren als een notaris om de kosten te verdelen.
Graag Uw visie hierop.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De vraag is al vaker gesteld. Zie de andere vragen, die uitgebreider zijn beantwoord, in de sub-rubrieken Graf ruimen, Grafsteen/monument en Verordening/reglement.

Als de voorwaarde niet bestond op het moment van het vestigen of het verlengen van het grafrecht, kan men er nu als parochie geen beroep op doen. Voorts is, als de voorwaarde wel bestond, alleen de rechthebbende aanspreekbaar en geen willekeurige nabestaande(n).

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE