Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie is er verantwoordelijk kosten reparatie graf?


29 april 2020

Vraag nummer: 60608

zijn de kleinkinderen verantwoordelijk voor de reparatie of opruimkosten van een graf met eeuwigheidsduur?

Antwoord:

Geachte heer,

De kleinkinderen zijn niet verantwoordelijk voor de kosten van reparatie of ruiming van een graf. Ongeacht of het gaat om een graf voor een bepaalde termijn (bijvoorbeeld 50 jaar) of voor onbepaalde tijd (wat men in de volksmond 'eeuwig' noemt).

Er is slechts 1 persoon verantwoordelijk voor mankementen aan een graf of grafbedekking en dat is de rechthebbende op het graf. Willekeurige familieleden zijn dat niet.

De rechthebbende is verantwoordelijk voor reparaties van een grafmonument, als de beheersverordening of het beheersreglement regelt dat het monument in goede staat moet worden gehouden. Als dat nergens staat is er geen verantwoordelijkheid, tenzij het monument ernstig kapot is. Dan is er een regel in de wet die zegt dat het grafrecht vervallen kan worden verklaard. Niet dat iemand iets moet betalen. De rechthebbende moet dat op basis van de overeenkomst met de begraafplaats.

Een graf voor onbepaalde tijd hoeft in principe, als alles goed gaat, niet geruimd te worden. Dan zijn er dus ook geen kosten aan.
Het grafmonument en het graf moeten wel geruimd worden, als de grafrechten om een of andere reden vervallen zijn of vervallen verklaard worden. Maar een dergelijk besluit kan worden aangevochten door de rechthebbende.

Er hoeven alleen kosten voor het ruimen van het graf betaald te worden op een niet-gemeentelijke begraafplaats, als dat in de overeenkomst van uitgifte van het graf was opgenomen. Of als er in die overeenkomst verwezen wordt naar de voorwaarden in het reglement die toen golden.
Vaak is dat niet het geval, maar proberen met name kerkelijke begraafplaatsen soms toch kosten te rekenen. Vaak is dat onterecht, voor zover ik kan zien.

Vergelijk vraag 51664 'Kosten verwijderen grafsteen einde huurperiode' en tientallen andere vragen in de subrubrieken 'Graf ruimen' en 'Grafsteen/monument', zoals de vragen
'Kunnen kosten ruimen graf op mij verhaald worden?';
'Kosten graf ruimen';
'Graf opzeggen / kosten ruimen graf(monument)';
'Wie moet kosten dragen van graf ruimen?';
'Ruimingskosten monument';
'Kosten ruimen graven' en
'Rekening voor ruimen graf'.

Vergelijk ook vraag 49393 'Kosten voor verwijderen monument wegens wetswijziging?' die betrekking had op een gemeentelijke begraafplaats.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is juridisch eigenaar van de grafsteen? (dat verandert na afloop van het grafrecht).


TIP
Niet te veel betalen voor de uitvaart? Kijk bij een budget begrafenis en budget crematie.

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE