Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ruimingskosten familiegraf Sint Laurentius


13 juli 2022

Vraag nummer: 65184

Wij willen ons familiegraf dat sinds ca 1961 bestaat en een aantal malen tussentijds is verlengd, nu laten ruimen.
Het betreft hier RK begraafplaats Laurentius in Rotterdam Crooswijk.

De begraafplaats meldt ons dat wij in dat geval ruimingskosten moeten betalen ad € 300,—

Is dit correct ?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Uw vraag is voor mij niet helemaal duidelijk. Wilt u de grafrechten niet meer verlengen, of wilt u het graf laten ruimen? Dat zijn 2 verschillende dingen.

Als men de grafrechten van een graf niet meer wil verlengen, kan de begraafplaatshouder het graf ruimen. Hoe en wanneer, is dan ter beoordeling van de begraafplaatshouder. Daar kunnen soms wel jaren overheen gaan. Meestal laat men een aantal grafmonumenten tegelijk ruimen, om efficiënt kosten te sparen. De inhoud van het graf wordt meestal pas geruimd als een nieuwe familie van het graf gebruik wil maken.
Iets anders is het, als u zelf graag wilt dat het graf geruimd wordt, op een eerder en ander moment dan dat de directie van de begraafplaats dat wil. Dan is het logisch dat men er extra kosten voor in rekening brengt.

Als het gaat om het niet meer verlengen van de grafrechten, hoeft u alleen ruimingskosten te betalen, als dat staat in het contract dat met de begraafplaats is aangegaan bij de uitgifte en bij de verlenging van de grafrechten. Ik ken het contract van 'uw' graf niet, zodat ik daar niets over kan zeggen.

Ik zie in het huidige reglement van de begraafplaats Laurentius uit 2019 geen verplichting staan om kosten van ruiming van het graf te betalen, als men grafrechten niet verlengt. Dus ik weet niet waar de begraafplaats die verplichting op baseert.
Dat moet men u natuurlijk wel heel precies kunnen aanwijzen, als men kosten in rekening wil kunnen brengen.

Bij veel RK begraafplaatsen stond vroeger in het reglement dat de kosten van uitgifte van een graf o.a. ook de kosten van ruiming van het graf omvat. Of dit ook bij Sint Laurentius het geval is, kan ik nu niet zien omdat ik geen oud reglement heb. Maar het zou me niet verbazen, omdat ik wel bij andere RK begraafplaatsen heb gezien dat men kosten voor ruiming in rekening wilde brengen, terwijl die aantoonbaar - via het reglement - in het verleden al betaald waren. Dubbel betalen hoeft natuurlijk niet.

Men hoeft alleen kosten voor ruiming van het graf te betalen als een begraafplaats in een overeenkomst of in een reglement dat geldig was op het moment dat die overeenkomst was aangegaan, zo'n verplichting had opgenomen. Een eventuele latere eenzijdige wijziging van het reglement is voor lopende contracten niet rechtsgeldig.

Men mag kosten voor ruiming alleen in rekening brengen, als men werkelijk gaat ruimen. Niet voor het geval dat men van plan is om dat misschien ooit eens in de toekomst te gaan doen.

Normaal gesproken zijn aan het passief ruimen van een graf omdat de rechten niet verlengd worden, geen kosten verbonden.
Vergelijk tientallen vragen over kosten die zijn gesteld in de subrubrieken 'Graf ruimen' en 'Grafsteen/monument', zoals de vragen
'Kunnen kosten ruimen graf op mij verhaald worden?';
'Kosten graf ruimen';
'Graf opzeggen / kosten ruimen graf(monument)';
'Wie moet kosten dragen van graf ruimen?';
'Ruimingskosten monument';
'Kosten ruimen graven' en
'Rekening voor ruimen graf'.

Als een begraafplaats bij het niet verlengen van grafrechten kosten in rekening brengt, die men niet goed kan onderbouwen, kan de (voormalige) rechthebbende op het graf overwegen om een klacht in te dienen bij de Ombudsman uitvaartwezen. Zie diens site Ombudsmanuitvaartwezen.nl voor de mogelijkheden en voorwaarden.

Als u zelf wenst dat het graf geruimd wordt, is 300,- euro inderdaad een gangbaar tarief.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >