Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten bij niet verlengen grafrechten


30 augustus 2012

Vraag nummer: 28912

Door het kerkbestuur St. Catharina te Lemiers, krijg ik de vraag of ik het grafrecht van mijn vader wil verlengen. Als ik niet wil verlengen dient het graf incl fundamenten geruimd te worden. kosten Eur. 175,=. Bij de huur van het graf is tegen mij en mijn moeder hierover geen mededelijk gedaan. Voor zover bekend heeft mijn moeder ook niets getekend in 1970 toen mijn vader overleed. Graag zou ik van U willen vernemen of ik tot betalen verplicht ben.
vriendelijke groeten,
jo coenders

Antwoord:

Geachte heer,

In dit geval - geen afspraken vooraf en niet er voor getekend - bent u niet tot betaling verplicht.

Ik verwijs u kortheidshalve naar mijn uitgebreide antwoord op vraag Graf opzeggen / kosten ruimen grafmonument in de lijst van Meest gestelde vragen op de beginpagina.

Vele vergelijkbare vragen over de kosten van het ruimen van een graf of grafsteen zijn al jaren geleden uitgebreid beantwoord in de sub-rubrieken 'Graf ruimen' en 'Grafsteen/monument'. Zoals de vragen "Kunnen kosten ruimen graf op mij verhaald worden?", "Kosten graf ruimen", "Wie moet kosten dragen van graf ruimen?", "Ruimingskosten monument", "Kosten ruimen graven" en "Rekening voor ruimen graf".

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > Reportages.
Zoals de Promo Serie Begraven en Begraafplaatsen


Of kijkersvragen zoals over de nieuwe wettelijke regeling voor het eigendom van grafmonumenten per 1 maart 2011:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE