Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verwijderingskosten grafsteen


15 juli 2016

Vraag nummer: 46820

Geachte heer Van der Putten,

Is het normaal dat als je afstand doet van alle rechten en plichten van een graf dat er dan kosten in rekening worden gebracht voor het verwijderen van de grafsteen? En zo ja, hoe hoog mogen deze kosten dan zijn? En de steen zelf verwijderen mag dat ook?

Met vriendelijke groet,
Miranda Jansen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat is niet normaal. Meestal is men zulke kosten helemaal niet verschuldigd.

Het is maar de vraag of de eigenaar van de begraafplaats terecht een bedrag kan vragen voor het verwijderen van een grafsteen.
Een begraafplaatshouder mag dergelijke kosten alleen rekenen als deze kosten ook al bekend waren op het moment van de uitgifte van het graf. Als de begraafplaatshouder een graf uitgeeft, weet hij dat de huur een keer eindigt en dat men nog eens een grafmonument moet verwijderen. Dat zit normaal gesproken in de prijs van de huur van het graf.

Als (de aankondiging van) deze toekomstige kosten bij de aanschaf van het graf niet in de grafakte of in het beheersreglement van de begraafplaats stonden, mag men ze nu niet in rekening brengen.

Het uitgeven en hebben en houden van een graf is immers een overeenkomst; alleen de destijds gemaakte afspraken gelden. Men kan niet later eenzijdig nieuwe kosten bedenken en in rekening brengen. Afspraak = afspraak. Of contract is contract, simpel gezegd.

Ook is het zo, dat als deze afspraak in het verleden inderdaad is gemaakt en de begraafplaatshouder dat kan aantonen, zij alleen geldt voor de (huidige) rechthebbende van het graf. Niet voor willekeurige nabestaanden. De begraafplaatshouder zal door middel van een door u getekende (graf)akte (van overdracht of opvolging) moeten kunnen bewijzen dat u rechthebbende bent.
Een bijvoorbeeld. Stel uw moeder was rechthebbende van het graf van uw grootouders, maar uw moeder is recent overleden en uw wilt de grafrechten niet voortzetten. Dan moet u niet eerst het graf op uw naam laten zetten, want dan kan de begraafplaats u verantwoordelijk houden voor de kosten van het verwijderen van de grafsteen, als u formeel met een verklaring afstand doet van de grafrechten. U kunt dan beter helemaal niets doen. Dan kan de begraafplaatshouder de rechten zelf vervallen verklaren als de grafrechten niet binnen een jaar na het overlijden van moeder zijn overgeschreven. Maar dan bent u niet aanspreekbaar, los van de vraag of de vordering van de begraafplaatshouder terecht is of niet.

Een en ander geldt niet alleen voor eventuele kosten van ruiming van het grafmonument, maar ook voor kosten van het ruimen van de inhoud van het graf.

Als u er met de begraafplaatshouder niet uit komt, en het gaat om een kerkelijke begraafplaats die is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (www.begraafplaats.nl), dan kunt u misschien een klacht laten behandelen door de Ombudsman Uitvaartwezen. Zie www.KlachteninstituutUitvaartwezen.nl of www.OmbudsmanUitvaartwezen.nl. Bij een gemeentelijke begraafplaats kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Zie de vele vergelijkbare vragen over de kosten van het ruimen van een grafsteen, die al jaren geleden uitgebreider zijn beantwoord, in de sub-rubrieken 'Graf ruimen' en 'Grafsteen/monument'. Zoals de vragen
"Kunnen kosten ruimen graf op mij verhaald worden?",
"Kosten graf ruimen",
"Wie moet kosten dragen van graf ruimen?",
"Ruimingskosten monument",
"Kosten ruimen graven" en
"Rekening voor ruimen graf".

Als men terecht kosten voor het verwijderen van de grafsteen in rekening kan brengen, heeft de rechthebbende ook de keuze om de grafsteen zelf te (laten) verwijderen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens kijkersvragen zoals over de wettelijke regeling voor het eigendom van grafmonumenten sinds 2011:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >