Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafruiming, hoe en wanneer gebeurt dit?

20 maart 2019

Vraag nummer: 57526

Wat gebeurt er/ wordt er gedaan met het overschot van een overledene als het 'tijd' is om het graf te ruimen. En wanneer en hoe wordt dit gedaan.? Wat gebeurt er mee en kun je daar vooraf een keuze in maken?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een graf kan worden geruimd als de termijn waarvoor het graf uitgegeven is, verstreken is. Let op het woordje 'kan' in de vorige zin. De eigenaar van een begraafplaats is niet verplicht om het graf meteen te ruimen. Hij kan het doen wanneer hem dat uitkomt. Dat kan een dag na afloop van de termijn, maar het kan ook na twee maanden of na 20 of 50 jaar of nooit, als hij de ruimte niet nodig heeft.

Het ruimen van graven kan op twee manieren gebeuren.
1) Soms worden de stoffelijke resten dieper in hetzelfde graf begraven. Boven in het graf is dan ruimte ontstaan voor nieuwe kisten.
2) Soms worden de stoffelijke resten naar een andere plek op de begraafplaats in een soort verzamelgraf voor botten overgebracht.
Voor welke manier gekozen wordt, hangt van de begraafplaats af. De meeste begraafplaatsen hanteren methode 1, als het om particuliere graven gaat. Die methode is al vele eeuwen lang de gebruikelijke methode. Methode 2 wordt vaker gekozen als hele grafvakken in een keer geruimd kunnen worden.

Soms wordt vrij snel alleen het grafmonument verwijderd. Maar de inhoud van het graf volgt soms pas jaren later.

Men kan niet vooraf een keuze maken voor de manier van ruimen. In de wet is geregeld dat dit een eigen bevoegdheid van de houder van de begraafplaats is.
Als men bijvoorbeeld wil dat na de ruiming de stoffelijke resten gecremeerd worden, moet man dat zelf nog regelen vlak voor het einde van het verlopen van de termijn.

Ik verwijs naar de vele eerdere vragen in de subrubriek 'Graf ruimen / ruiming begraafplaats', zoals:
- vraag 7397 'Wat gebeurt er met graven die geruimd worden?';
- vraag 47790 'Graf ruimen (misverstanden en kosten opgraven)';
- vraag 51584 'Wat gebeurt met de resten?';
- vraag 41956 'Opruimen van graf; wat gebeurt met de steen?';
- vraag 31981 'Wens van rechthebbende om te ruimen';
- vraag 24671 'Ruimen van een graf en dan?.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder