Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Ruimen van een graf en dan???

9 mei 2011

Vraag nummer: 24671 (oude nummer: 16704)

Wij hebben bericht gekregen dat de huur van het graf van mijn vader volgend jaar mei afloopt. Wat gebeurt er normaal gesproken met de menselijke resten?? Zijn er na het ruimen van een graf nog andere opties/mogelijkheden, zoals bijv bewaren in een urn o.i.d.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Normaal gesproken blijven de menselijke resten in het graf liggen tot het moment dat men dat graf weer aan een andere familie uitgeeft. Het ruimen van de stoffelijke resten in het graf gebeurt dan in een handeling tegelijk met het delven van het graf voor de begrafenis van een lid van die andere familie.
Althans, wanneer het gaat om een eigen of particulier graf. Bij algemene graven gaat het vaak anders.

Maar u hebt er weinig aan om te weten hoe het 'normaal' gaat; u moet weten hoe het hier gaat.
Dat kunt u het beste bij de beheerder van de begraafplaats navragen.

Het is mogelijk om stoffelijke resten op te laten graven en te laten cremeren. De as kunt u dan in een urn bewaren.
Het is wettelijk verboden om na ruiming botten af te geven om in een urn te bewaren. Botten moeten volgens de Wet op de lijkbezorging na ruiming van een graf altijd op een begraafplaats bewaard worden, tenzij zij gecremeerd worden.

Zie over opgraven en cremeren de vragen in de subrubriek 'Opgraven en herbegraven of cremeren'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder