Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Opruimen van graf; wat gebeurt met de steen?

25 maart 2015

Vraag nummer: 41956

Wat gebeurt er met de grafsteen die op het graf staat. Dat wilde ik graag weten
met vr. groet mevr. van koot

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Bij de meeste begraafplaatsen is het zo dat als het graf geruimd wordt, nabestaanden de gelegenheid wordt gegeven de grafsteen zelf mee te (laten) nemen. Dan kunnen ze er mee doen wat ze willen.

De grafsteen is, zolang het graf nog niet geruimd mag worden, immers eigendom van de familie. Om precies te zijn: van de persoon of personen die de steen betaald hebben. Zie: Van wie is de grafsteen?


Als het graf geruimd kan worden en wanneer de grafsteen niet mee wordt genomen, laat de beheerder van de begraafplaats hem verwijderen en vernietigen. Hij wordt dan stuk geslagen en afgevoerd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Zijn kinderen verplicht om de uitvaart van ouders te betalen?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder