Wens van rechthebbende om te ruimen


25 september 2012

Vraag nummer: 31981

Een rechthebbende van een familiekindergraf wil de rechten niet meer verlengen. De steen mag vernietigd worden. Ze kan er alleen geen vrede mee hebben dat het graf pas geruimd gaat worden als er geen capaciteit meer is op de begraafplaats (duurt nog min. 20 jaar).
In onze verordening (gemeente Xxxx) staat niet dat rechthebbende kunnen ruimen. Kan de rechthebbende toch verzoeken te ruimen?
Opgraven en herbegraven of cremeren is wel mogelijk, maar die wens is er niet.

Antwoord:

Geachte heer,

De rechthebbende kan natuurlijk verzoeken om het graf te ruimen. Ook ik kan verzoeken om het graf te ruimen, of uw gemeente verzoeken om mijn tuin gratis om te komen spitten. Vragen staat vrij.
Maar men hoeft niet aan elk verzoek te voldoen.

Uw gemeente hoeft het graf niet te ruimen, als u dat niet uitkomt.
Ruimen kan overigens inhouden dat de stoffelijke resten alleen maar enkele decimeters dieper in hetzelfde graf worden gelegd, niet dat ze helemaal uit het graf worden verwijderd. Ik vraag me af of de betreffende mevrouw zich dat realiseert.

U schrijft dat opgraven en herbegraven of cremeren wel mogelijk is, maar dat betrokkene die wens niet heeft. Dat kan zo zijn, maar dat is wel de enige mogelijkheid die betrokkene heeft om het graf leeg te laten maken, als zij daar zo veel prijs op stelt.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Graf ruimen'

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zie over opgraven en herbegraven of cremeren ook:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.