Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Restitutie grafrecht en onderhoud na opgraving


25 juli 2017

Vraag nummer: 51453

Geachte heer Van der Putten,
Opnieuw heb ik uw kundig advies nodig.
Deze maand heeft er een opgraving plaats gevonden en de stoffelijke resten zijn herbegraven op een andere begraafplaats. De rechten van het graf waar de overledene was bijgezet op onze begraafplaats lopen tot 10-07-2027. Nu wil de familie restitutie van de betaalde grafrechten. Bij afstand van grafrechten is in onze verordening opgenomen dat er geen restitutie mogelijk is. Alleen hier betreft het een opgraving en is dit niet opgenomen. Zijn wij verplicht als gemeente de rechten en onderhoud te restitueren.
Ik zie graag uw kundig advies tegemoet.
Een warme positieve groet,
Janny Bransen - Ligtenberg
Gemeente Wageningen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Geen enkele begraafplaats - noch van een gemeente noch van een private eigenaar zoals een kerkgenootschap of een stichting - geeft geld voor grafrecht en onderhoud terug als afstand wordt gedaan van het graf of anderszins feitelijk van het graf geen gebruik wordt gemaakt.

Ik begrijp dat het graf na de opgraving nu leeg is, maar het grafrecht loopt gewoon door en kan gewoon gebruikt worden. Het is niet zo dat door de opgraving het grafrecht eindigt. Misschien heeft de rechthebbende dat wel in het hoofd of is dat diens bedoeling, maar dat is dan het misverstand.

Er kan bij wijze van spreken vanmiddag weer iemand anders in het graf worden begraven of een asbus worden bijgezet. Dat kan tot juli 2027. Dat de rechthebbende misschien niet het voornemen heeft om feitelijk van het graf gebruik te maken, is een eigen keuze waar de eigenaar van de begraafplaats geen compensatie voor hoeft te bieden.

Een paar voorbeelden van vergelijkbare situaties. Iemand haalt in april een paspoort (10 jaar geldig) om in mei een week naar Canada te gaan. Mag hij dan in juni het paspoort inleveren omdat hij niet meer van plan is om op reis te gaan en eisen om voor 9 jaar en 9 maanden geld terug te krijgen? Ik denk het niet.
Ander voorbeeld. Iemand huurt een appartement voor 12 maanden en betaalt vooruit. Na 2 maanden ziet hij een mooier appartement en verhuist hij meteen. Kan hij van de verhuurder ontbinding van de huurovereenkomst en geld terug eisen? Nee.
Waarom zou het wel kunnen bij een graf voor 20 jaar, waar men na 10 jaar 'verhuist'? Zowel bij het appartement als het graf is het zo dat men het gehuurde kan blijven gebruiken tot het einde van de huurtermijn. Om dat niet te doen, is een eigen keuze.

Kortom de gemeente hoeft niets te vergoeden. Het grafrecht loopt door en het is de eigen keuze van de rechthebbende om het graf wel of niet nogmaals te gebruiken.
Als de rechthebbende het graf niet meer wil gebruiken en afstand doet, heeft hij ook geen recht op restitutie van een deel van de kosten.

Vergelijk ook de recente vraag 'Afstand van grafrecht; geld terug?', waar vergelijkbare vragen zijn genoemd:
- 'Teruggave reserveringsrechten graf';
- 'Terugnemen graf en restitutie kosten';
- 'Restitutie grafrechten urnengraf';
- 'Verkoop graf(recht) terug aan gemeente';
- 'Restitutie grafrecht als afstand is gedaan van graf na herbegraving';
- 'Afstand doen van grafrecht met z.g. eeuwigdurende termijn';
- 'Teruggave en terugbetaling voorkoop graven'.

Een andere kwestie in andere omstandigheden is: 'Grafonderhoud geld terug'. Daar houdt de kerkelijke begraafplaatshouder zich niet aan het contract voor het onderhoud. Dan moet hij wel geld terug geven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE