Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Terugnemen graf en restitutie kosten


2 november 2012

Vraag nummer: 32586

Onze familie heeft een familiegraf. Er liggen twee mensen in begraven, het graf is voor drie personen. De grafrechten zijn afgekocht tot 2030. Nu overwegen wij om af te zien van de grafrechten. De begraafplaats geeft aan dat in zo'n geval geen restitutie van de betaalde kosten plaatsvindt. Er zijn ook geen kosten verbonden aan het ruimen van het graf. Vraag: kan de familie in redelijk eisen om een restitutie te ontvangen voor de periode van 2012 tot 2030? De begraafplaats kan immers de plek opnieuw " verkopen"' het is dus ook in hun " voordeel" ?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Een begraafplaats hoeft een uitgegeven graf niet voor een aantal jaren terug te kopen en geld terug te geven.

Men kan ook niet twee fietsen bij een fietsenwinkel kopen en een fiets een jaar later retourneren omdat de winkel die fiets dan wel weer aan een ander kan verkopen.
Verkocht is verkocht. Dat geldt voor graven ook.

Een begraafplaats heeft genoeg plek om andere graven uit te geven.

Overigens hebben bijna alle begraafplaatsen ook in hun beheersverordening of beheersreglement staan dat rechthebbenden afstand kunnen doen van de grafrechten, zonder dat een vergoeding mogelijk is. Het afstand doen verlost een rechthebbende dan van de zorg en van het onderhoud.

Vergelijk ook vragen over het verkopen van een graf in de subrubriek 'Eigen graf, particulier graf of familiegraf', bijvoorbeeld Verkoop eigen graf aan gemeente, Grafrechten verkoopbaar?, Verkoop graf(recht) terug aan gemeente, Verkoop graf, van de kant van de gemeente bezien de vraag Verkopen van graven, Grafrechten verkopen, Familiegraf/alg. graf verkopen?, Eeuwig graf bij Zorgvlied Amsterdam verkopen?, Vergoeding teruggave graf en Verkoop 1-persoons graf.

Een 'oplossing' zou kunnen zijn om het graf aan een familielid over te doen, als de begraafplaatshouder niet instemt met overdracht aan een ander.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zoals: Nieuwe wettelijke regeling sinds maart 2011: Van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE