Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Teruggave reserveringsrechten graf


24 mei 2017

Vraag nummer: 50845

Een familie heeft de grafrechten gereserveerd in 2000.

In 2016 is men van gedachten veranderd en wil afstand doen van de reservering.

In de Beheersverordening staat dat er geen aanspraak kan worden gedaan op teruggave van deze reserveringsrechten.
Bij raadpleging van juridisch adviseur ( intern bij gemeente) heeft deze aangegeven dat er van restitutie geen sprake kan zijn.

Tot nu toe vind er geen restitutie plaats.

Er volgt binnenkort een forum / overleg over deze kwestie.

Ik ben als beheerder namens de gemeente van mening dat we volgens onze verordening moeten blijven werken; ook in de toekomst en de Beheersverordening op dit punt zo moeten consolideren en uitvoeren.

Gaarne een advies

Antwoord:

Geachte heer,

U hebt mij o.a. een afschrift van de akte van uitgifte van het graf gemaild. Het betreft een gewoon grafrecht, waar alleen nog niet direct begraven is. Zolang niet begraven en geen monument geplaatst is, hoeven geen onderhoudsrechten betaald te worden. Dat is sinds 2000 de situatie.

Ik zie geen enkele reden om als gemeente over te gaan tot terugbetaling van de grafrechten. Ten eerste sluit de beheersverordening een vergoeding uit, als een rechthebbende afstand doet van een graf, wat hier het geval is. Ten tweede zou ook zonder dat er geen reden zijn om tot een gehele of gedeeltelijke terugbetaling over te gaan. Als ik een paar schoenen koop, maar er geen gebruik van maak, heb ik na 16 jaar ook geen recht om de schoenen terug te geven aan de winkelier en teruggave van de betaling te eisen. Ook niet na 10 jaar, 8 maanden of een week. Gewoon niet. Gekocht is gekocht. De gemeente is sinds 2000 haar verplichtingen nagekomen en heeft een graf te beschikking gehouden. Dat iemand er geen gebruik van wil maken, is zijn zaak maar verplicht de tegenpartij tot niets.

U hebt mij onderliggende stukken in deze kwestie gemaild. Ik zie geen enkele reden of noodzaak om de verordening op dit punt aan te passen.
Iedere burger hoort gelijk te worden behandeld. Er is geen reden om voor een bepaalde burger uitzonderingen te maken of om de verordening aan te passen.

Ik vind eerlijk gezegd nader overleg over deze kwestie ook overbodig. De verordening is duidelijk, deze burger heeft nergens recht op. Ik zie ook geen enkele aanleiding voor een coulance-regeling. De gemeente heeft zich sinds 2000 precies aan de afspraken gehouden. De regels zijn sinds 2000 niet veranderd.

Het is niet zo dat als een burger alsmaar blijft aandringen en aandringen en aandringen, hij gelijkt heeft. Ik denk niet dat uw gemeente er goed aan doet om aan de wens van deze burger tegemoet te komen, om van het gezeur af te zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE