Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Afstand doen van grafrecht met z.g. eeuwigdurende termijn


26 juni 2008

Vraag nummer: 5523  (oude nummer: 10957)

Geachte Heer van der Putten.
Van de gemeente Strijen, kreeg ik, als rechthebbende van een graf met z.g. eeuwigdurende termijn de schriftelijke vraag of ik afstand wilde doen van de grafrechten.
Toen mijn oudtante daar is begraven in de jaren 60, zijn er kosten betaald.
Is het naar Uw mening zinvol en ordentelijk de gemeente te vragen een gedeelte van de (huidige) kosten van een eeuwigdurend grafrecht terug te betalen?
Ik vind het zelf ook een gewetensvraag, maar er is voor betaald en de burger wordt voor alles en nog wat aangeslagen.
Met dank voor Uw moeite,
hoogachtend,

Antwoord:

Geachte heer,

U kunt wel een vergoeding vragen, maar u hebt er geen recht op.
Artikel 18 van de beheersverordening begraafplaatsen 1992 van de gemeente Strijen luidt: "Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende schriftelijk afstand doen ten behoeve van de gemeente van het recht op het eigen graf."

Ik zie geen reden of aanleiding om aan het verzoek van de gemeente te voldoen. Het graf zal dan verdwijnen en de nabestaanden krijgen er niets voor terug. En de oudtante of haar nabestaanden hebben in de jaren '60 niet voor niets gekozen voor een graf voor onbepaalde tijd, mag je aannemen. Dus het ligt voor de hand om die keuze te respecteren.

Het is trouwens ook erg lastig om de actuele 'waarde' van een grafrecht voor onbepaalde termijn te bepalen. Ik denk dat de gemeente graven momenteel niet meer voor onbepaalde termijn zal uitgeven.
Ik ben even in mijn archief gedoken en zie dat de gemeente graven momenteel voor 30 jaar uitgeeft. Overigens zijn de tarieven in Strijen niet erg hoog, ze liggen ruim onder het landelijke gemiddelde.

Het is mijns inziens alleen zinvol om afstand te doen van een graf als men voor kosten komt te staan, zoals het - noodzakelijk - vernieuwen van de grafsteen. Door afstand te doen kan men die kosten dan vermijden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >