Zorgen over BNS met geboortedatum


8 oktober 2018

Vraag nummer: 56327

Ik maak mij zorgen om het feit dat u mensen aanspoort hun BSN en geboorte datum te registreren op een site die gewoon te benaderen is waarbij misbruik slechts bestraft zou kunnen worden met een geldboete van €1000.-. Nogal goedkoop wanneer men bedenkt dat met deze gegevens identiteitsfraude met zeer ernstige gevolgen kan worden gepleegd. Ik begrijp het probleem waardoor dit initiatief is ontstaan.
Het is ook een mooi initiatief maar wel erg naïef uitgevoerd.
Ik denk dat het samen met de overheid goed is op te lossen zodat binnen de MijnOverheid. omgeving aantekeningen kunnen worden gemaakt. Wie en wanneer en welke gegevens dan mogen zien laat zich dan goed en veilig borgen door tussenkomst van overheid.
Met het BSN nummer wordt helaas zo slordig omgegaan vandaag de dag dat we daar net zo goed een kenteken van kunnen maken op een motorvoertuig

Antwoord:

Geachte heer,

Ik neem aan dat u het hebt over de gratis site Uitvaartverzekeringsregister.nl.

Het is een goede zaak dat u attent bent op onverstandig en onrechtmatig gebruik van het SBN. Ikzelf wijs er ook telkens op in reacties op eerdere vragen zoals vraag 6799, vraag 36808 'BSN-nummer opdrachtgever begrafenis', vraag nummer 54687, vraag 51780 'Burgerservicenummer(s) registreren?' en 'Weigering kopie identiteitsbewijs te geven (BSN, identiteitsfraude, verbod)'. Ook begraafplaatsen en crematoria mogen geen BSN van de opdrachtgever vragen: 'BSN-nummer op aanvraagformulier'.

Zie over hoe het wel moet en kan: 'Verzekeringsmaatschappij eist kopie identiteitsbewijs, mag dit? (met actueel naschrift 13 februari 2014)'.

Het gebruik van het BSN op de site Uitvaartverzekeringsregister.nl is mogelijk, omdat het BSN niet gekoppeld wordt aan enige persoonsgegeven, behalve de geboortedatum. Naam, woonplaats, type en hoogte van de verzekering, zijn niet bekend. Het BSN-nummer wordt door de site versleuteld bewaard.

Het enige dat op de site wordt geregistreerd en dat ook als gegeven weer zichtbaar wordt als het BSN en de geboortedatum wordt ingevuld, is of betrokkene een uitvaartverzekering heeft en zo ja, bij welke maatschappij.
Wie 'betrokkene' is, is niet bekend. Persoonlijke gegevens worden niet gevraagd, dus niet opgegeven, niet bewaard en kunnen dus ook niet misbruikt worden. Niemand kan dus via deze site het BSN van een ander te weten komen.

Het is de bedoeling dat wanneer iemand overleden is, een familielid met het paspoort of ID van de overledene in de hand, kan opzoeken of iemand een uitvaartverzekering heeft en zo ja, waar.

Stel dat iemand het BSN-nummer van zijn buurman en diens geboortedatum zou kennen, is alleen te achterhalen of de buurman een uitvaartverzekering heeft en zo ja, waar. Met dat gegeven alleen kan niemand ergens misbruik van maken.

Omdat er geen koppeling met persoonsgegevens is, is daar ook geen identiteitsfraude mee mogelijk.

Misschien is het inderdaad een goed idee voor de overheid om een veilige internetomgeving voor burgers te creëren waar zij voor zichzelf en naasten zoals partners en kinderen belangrijke en handige gegevens kunnen noteren. Ik zou zeggen: stelt u het eens voor bij politieke partijen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn