Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlenging grafrecht en BSN


23 augustus 2009

Vraag nummer: 6799  (oude nummer: 13619)

Wat is een BSN nummer
Het wordt gevraagd bij de verlenging van het grafrecht van m'n ouders

Antwoord:

Geachte heer,

Het BSN-nummer is het Burger Service Nummer. Het BSN is de opvolger van het bekende SoFi-nummer.

Het burgerservicenummer is een uniek nummer voor iedereen die iets te maken heeft met de Nederlandse overheid. Een voorbeeld: u hebt een burgerservicenummer als u staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (de burgerlijke stand) van uw gemeente.

Het burgerservicenummer moet men in de toekomst steeds vaker gebruiken. Bijvoorbeeld bij een ziekenhuis, scholen, de belastingdienst, een werkgever of uitkeringsinstanties. Met het burgerservicenummer wil de Nederlandse overheid fraude bestrijden en privacy beter beschermen.

Het BSN mag niet door iedereen en altijd gevraagd en gebruikt worden. Er bestaat een overzicht van organisaties die gerechtigd zijn het burgerservicenummer (BSN) te gebruiken. Het overzicht is o.a. te vinden via de site www.rijksoverheid.nl.

Het kenmerk van het mogen gebruiken van het BSN is dat er een wettelijke grondslag voor is en dat het nummer gebruikt wordt voor de uitwisseling van gegevens met andere organisaties. Zoiets is bij begraafplaatsen niet aan de orde. Ook niet bij gemeentelijke begraafplaatsen.
Dus voor de verlenging van een grafrecht mag de begraafplaatsadministratie u niet om uw BSN vragen. Het beheer van een begraafplaats is geen wettelijke taak, ook niet van een gemeentelijke begraafplaats. Ook is er geen noodzaak voor de gemeente om het nummer te gebruiken voor het uitwisselen van informatie met andere instanties, want dat komt niet voor.

Meer informatie over het burgerservicenummer is te vinden op www.burgerservicenummer.nl.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >