Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overlijden schoonvader (crematorium wil geen info geven)


15 oktober 2020

Vraag nummer: 61750

Als het klopt is mijn schoonvader en de opa van onze dochter rond 1 oktober 2020 overleden. Hoe waneer waarom of nog iets tastbaars als is het een rouwadv of iets of het weten waarom waneer en hoe en waar begraven of geremeerd zou het een plaatsje kunnen geven verlichten. Mijn man krijgt geen info en met niemand meer contact. Crematorium wil geen info over zijn vader delen, vreemd. Mischien staat het is de gooi en eemlander of ergers vermeld maar zoek me rot ik zie niks. Kunt u mijn man helpen ? Het betreft de overledende Xxxxx Xxxxxxx kan zijn in het zkh in Xxxxxxxx overleden of thuis. Roepnaam XXXX geboren 1946 wonende Xxxxxxxxxstraat Xxxxxxxx.
Bvd

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Gecondoleerd.

U of uw man kunnen bij de gemeente waar uw schoonvader is overleden, een akte van overlijden opvragen. Want uw man is in principe erfgenaam, tenzij hij per testament is onterfd. Maar ook dan nog heeft hij recht op een kindsdeel.
Misschien is uw schoonvader thuis overleden, of in een ziekenhuis in een andere gemeente. U kunt die gemeenten gewoon benaderen. Bij sommige gemeenten is het mogelijk om een overlijdensakte via internet te bestellen. De kosten bedrag ongeveer 14,- euro.

Begraafplaatsen en crematoria zijn wettelijk verplicht om u te vertellen of uw schoonvader daar is begraven of gecremeerd. Ik adviseer u om de vraag of uw schoonvader daar is begraven of gecremeerd, schriftelijk aan de begraafplaats of het crematorium te stellen, onder verwijzing naar de wet of dit antwoord op uw vraag.

De kans lijkt mij groot dat uw schoonvader in het crematorium dat u benaderd hebt, gecremeerd is. Anders had men meteen kunnen zeggen dat dat niet het geval was.

Een crematorium kan nooit zeggen "Daar vertellen we niets over". Dat kan men wel doen over de uitvaartplechtigheid, want daar kan een opdrachtgever van zeggen dat men het besloten wil houden of bepaalde mensen niet wil uitnodigen.
Maar men kan niet achteraf zeggen dat er geen crematie heeft plaatsgevonden, als dat wel het geval is. Ook is men verplicht om u te vertellen wat de bestemming van de as is. Maar dat kan natuurlijk pas nadat die bestemming bekend is. Het overlijden van uw schoonvader is zo recent, dat die bestemming misschien nog niet bekend is.

Zie eerdere vragen over verplichtingen van de houders van begraafplaatsen en crematoria om gegevens te verstrekken. Zoals vraag 5710 'Wat moet er in het register?', vraag 44431 'Hoe kom ik er achter waar de as van mijn vader is?' vraag 60302 'Verstrekken van gegevens over wat er met de as is gebeurd (AVG - openbaarheid)', vraag 60887 'Crematie register', vraag 51180 'Register waar iemand is begraven of gecremeerd' en tientallen vergelijkbare vragen.

Ik heb de naam en het adres van uw schoonvader in de vraag onleesbaar gemaakt, vanwege de privacy van uw man en zijn familie.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Mag je een andere uitvaartondernemer kiezen dan bij wie je verzekerd bent?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE