Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verstrekken van gegevens over wat er met de as is gebeurd (AVG - openbaarheid)


18 maart 2020

Vraag nummer: 60302

Geachte heer Van der Putten,
N.a.v. het antwoord op vraagnummer 44431 heb ik een vraag. Hoe verhoudt zich dit tot de AVG? Zijn wij als crematorium nu ook verplicht om de naam en het adres van de persoon die de bestemming van de as heeft aangegeven door te geven?
Met vriendelijke groet, Monique Setlight

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Zeker is een crematorium verplicht om de naam en het adres van de persoon die de bestemming aan de as heeft gegeven, door te geven aan iedereen die daar naar vraagt. Net als van de persoon die de as in handen heeft gekregen.

De wet regelt namelijk dat bepaalde gegevens in een register moeten worden opgenomen en dat die registers openbaar zijn en door iedereen opgevraagd kunnen worden. Dat is wat ik al in vraag 44431 geschreven heb. En wat trouwens ook al eerder in andere vragen aan de orde kwam.

Het zou geen enkel nut hebben om te registreren wie bij u gecremeerd is en wie de bestemming aan de as heeft gegeven, als die informatie geheim zou moeten worden gehouden. Het nut van openbaarheid is dat iedereen dat mag weten en dat een begraafplaats en een crematorium zulke gegeven altijd moeten verstrekken.

De AVG is dus geen reden of aanleiding om die informatie niet te verstrekken. Als de wetgever zou menen dat zulke informatie niet verstrekt zou moeten worden, of niet aan iedereen, zou artikel 50 van de Wet op de lijkbezorging (Wlb) aangepast moeten worden.

Artikel 50 Wlb regelt:
1. De houder van een crematorium houdt een register van alle daar gecremeerde lijken en van de bestemming die aan de as is gegeven. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels* gesteld omtrent de gegevens die in het register worden vastgelegd.
2. Het in het eerste lid bedoelde register is openbaar.
3. Het register van een bijzonder crematorium wordt bij opheffing van dit crematorium overgebracht naar het archief van de gemeente waarin dit crematorium was gelegen.
(* die nadere regels staan in artikel 10 van het Besluit (niet de Wet) op de lijkbezorging, dat grotendeels in vraagnummer 44431 is overgenomen)

Artikel 50 regelt dus niet alleen dat die gegevens over de bestemming van de as openbaar zijn. Maar ook nog eens dat ze later naar het archief van de gemeente moeten worden overgebracht als het crematorium worden opgeheven. Dat betekent dat die gegevens tot in de eeuwigheid bewaard moeten worden om geraadpleegd te kunnen worden. Dus niets is geheim en het wordt later ook nooit geheim.

Ik hoor soms wel eens dat als mensen oude gegevens opvragen bij een begraafplaats of een crematorium, ze de reactie krijgen "Ach, dat is zo lang geleden, dat hebben we niet meer". Dat kan en mag dus absoluut niet de reactie zijn. De gegevens moeten altijd bewaard worden en wel op zo'n manier dat ze altijd te raadplegen zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE