Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Crematie register


1 juni 2020

Vraag nummer: 60887

Geachte heer van der Putten,

Ik heb wel eens gehoord van een register van crematies. Een register waar alle crematies in worden bijgehouden.

Is dit waar en zoja: is dit register voor een ieder inzichtelijk?

Met vriendelijke groet,
Joost Pons

Antwoord:

Geachte heer,

Er is niet een (1) landelijk register van alle crematies. Het is wettelijk zo geregeld dat alle crematoria zelf alle crematies in hun gebouw moeten administreren. Niet die van andere crematoria.

Artikel 50 van de Wet op de lijkbezorging regelt:
1. De houder van een crematorium houdt een register van alle daar gecremeerde lijken en van de bestemming die aan de as is gegeven. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent de gegevens die in het register worden vastgelegd.
2. Het in het eerste lid bedoelde register is openbaar.
3. Het register van een bijzonder crematorium wordt bij opheffing van dit crematorium overgebracht naar het archief van de gemeente waarin dit crematorium was gelegen.

1. Dus ieder crematorium heeft een eigen register.
2. Het register is openbaar. Dat betekent niet dat iedereen zelf in het register mag bladeren. Dat betekent dat iedereen informatie uit het register mag opvragen. Men kan niet zeggen "Geef mij maar een lijst van iedereen die bij jullie gecremeerd is". Maar je kunt wel vragen "Is Jan de Jong, geboren 1 januari 1910, hier gecremeerd en zo ja wanneer?"
Het register moet altijd worden bewaard. Een crematorium kan niet zeggen: "Een crematie uit 1962? Dat weten we niet meer". Het crematorium moet die gegevens altijd bewaren.
3. Als het crematorium ophoudt te bestaat, moet het register aan het gemeentearchief worden overgedragen. Zodat men bijvoorbeeld over 800 jaar nog steeds mag en kan navragen "Is Jan de Jong, geboren 1 januari 1910, daar gecremeerd en zo ja wanneer?"
Men is wettelijk verplicht op die vraag altijd een antwoord te geven. Men zou er overigens wel (redelijke) kosten voor in rekening kunnen brengen.

U vraagt "Is dit register voor een ieder inzichtelijk?" Niet in die zin dat iedereen er in kan gaan bladeren. Maar wel in die zin dat een crematorium verplicht is om de gegevens op verzoek mede te delen. Aan iedereen die het vraagt. De reden om het te vragen doet er niet toe.
Een punt is ook dat het register geen aparte administratie is, maar een onderdeel van de gehele administratie. Als iedereen in de gewone administratie zou kunnen bladeren, zou je meteen ook kunnen zien wie opdracht gaf voor de crematie en of iemand een wanbetaler was.

Er zijn nog meer gegevens die een crematorium moet bewaren en waar men informatie over moet verstrekken. Dat zijn:
a. de naam en voornamen van de overledene, datum en plaats van geboorte, datum en plaats van overlijden, alsmede het registratienummer van de asbus, dan wel, in het geval van een doodgeborene, de naam, datum en plaats van geboorte, alsmede het registratienummer van de asbus;
b. de bestemming die aan de as is gegeven;
c. de naam en het adres van de persoon die de bestemming van de as heeft aangegeven;
d. de plaats van bestemming van de as;
e. in het voorkomende geval, de naam en het adres van de persoon aan wie de asbus ter beschikking is gesteld;
f. in het voorkomende geval, de naam en het adres van de houder van het crematorium of van de houder van de plaats van bijzetting waar de asbestemming zal plaatsvinden.

Als men in het crematorium ook een asbus kan laten bewaren, dan wel op het terrein van een crematorium een asbus in een columbarium, een urnennis of een urnengraf kan laten bijzetten, moet het crematorium ook de volgende gegevens registreren:
a. de naam en voornamen van de overledene, onderscheidenlijk de naam van de doodgeborene, alsmede het registratienummer van de asbus;
b. de naam en het adres van de houder van het crematorium waar de crematie heeft plaatsgevonden;
c. de plaats van bijzetting van de asbus;
d. in het voorkomende geval, de plaats van bestemming van de as;
e. in het voorkomende geval, de naam en het adres van de persoon aan wie de asbus ter beschikking is gesteld.

Dan begrijp je ook waarom een crematorium soms administratiekosten in rekening brengt: men moet heel wat registreren en waarborgen dat die gegevens altijd en eeuwig beschikbaar blijven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Zie praktijkvragen over het opvragen van gegevens, zoals:
- Vraag nummer 60972 van 9 juni 2020 'Gegevens uit register crematorium opvragen';
- Vraag nummer 61896 'Weigering crematorium verzoek om informatie (overlijdensdatum oom en tante)'.


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: mag ik zelf een plaats voor het verstrooien van as kiezen?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE