Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bewaartermijn as na cremeren na opgraving


24 juli 2019

Vraag nummer: 58270

Geachte heer Van der Putten,
een stoffelijk overschot wordt (met toestemming) opgegraven binnen de wettelijke rusttermijn en vervolgens gecremeerd. Geldt hierbij ook de wettelijke bewaartermijn van 1 maand na cremeren? Alvast dank voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Zorgvlied Planning.
H. Vaas

Antwoord:

Geachte heer,

Bij elke crematie, ook na een opgraving, geldt een bewaartermijn van een maand voordat de as mag worden afgestaan. Of de opgraving binnen of buiten de wettelijke termijn van grafrust plaatsvindt, maakt geen verschil.

Alle bepalingen van de Wet op de lijkbezorging zijn van toepassing op een crematie na een opgraving. Want ze zijn op alle crematies van toepassing.
Er is geen uitzondering voor de crematie van stoffelijke resten die eerder begraven waren. Dat kan ook niet, want dan zou er logischerwijs verschil moeten zijn of een overledene na 5 dagen worden opgegraven en alsnog gecremeerd omdat dan pas zijn testament wordt geopend, of na 50 jaar. Maar zo'n verschil is er niet. Alle regels zijn van toepassing op alle crematies.

Er zijn tientallen eerdere vragen over dit onderwerp, waaronder:
- vraag 52034 'Wanneer is de maand voorbij, zodat de as kan worden opgehaald?'
- vraag 51524 '30 dagen of 1 maand? (termijn afgifte asbus door crematorium)';
- vraag 7823 'Ook wachttijd na crematie van opgegraven overledene?';
- vraag 7500 'Crematie stoffelijke resten';
- vraag 25906 'Maand bewaartermijn as na crematie na opgraving?'
- vraag 54422 'As maand bewaren op crematorium (ook na opgraving)?'
- vraag 47010 'Aantal dagen van maand voor het afgeven van as (artikel 58 Wlb)';
- vraag 43073 'Bewaartermijn as 1 maand? (na opgraving)';
- vraag 7868 'Termijn bewaren as na opgraving en crematie';
- vraag 4075 'Waarom moet je 30 dagen wachten voor je de urn mee mag nemen?;
etc. etc.

Waarom moet je na de crematie een maand wachten op de as?


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)

Themamiddag Financiën van de begraafplaats

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 31 oktober 2019 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke

begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Mr. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote praktijkervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

Het definitieve programma volgt eind augustus op https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.
Reserveer 31 oktober 2019 alvast in uw agenda of meld u nu al aan!

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE