Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verkoop grafrecht Heidehof Apeldoorn


11 november 2016

Vraag nummer: 48183

LS,

Ik ben in het bezit van een eigen graf op Heidehof, Engelanderholt 97, 7339 BX Apeldoorn (Heidehof afd. III nr 604).
Van dat graf ga ik zelf geen gebruik maken.
Hoe kan ik dit graf aanbieden aan geïnteresseerden?

Bij voorbaat dank voor uw reactie,

F. Maks
Krommeakker 27
7421GE Deventer

06 53648750

Antwoord:

Geachte heer,

Gewoonlijk verwijder ik vanwege privacy de namen en adressen van vragenstellers. Maar in uw geval laat ik hem staan; je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Ofwel in dit geval: dat iemand die dit leest uw graf wil overnemen.

U mag in pincipe volgens de wet alles verkopen, ook een graf, maar de vraag is of u kunt leveren.

Veel begraafplaatsen hebben namelijk als regel in hun beheersverordening of beheersregelement staan dat men een graf alleen kan laten overschrijven op naam van een bloed- of aanverwant tot in de derde graad. Sommige begraafplaatseigenaren zijn daar strikt in, anderen niet.
Het is dus maar de vraag of u, als u het graf aan een vreemde verkoopt, het graf op diens naam kunt laten overschrijven.

In de beheersverordening van de gemeente Apeldoorn staat hierover:
"Het recht op een eigen graf kan op aanvraag van de rechthebbende worden overgeschreven ten name van de echtgenoot of levenspartner dan wel een bloedverwant of aanverwant tot en met de derde graad. De overschrijving komt alleen tot stand als de persoon op wiens naam bedoeld recht wordt overgeschreven, daarmee instemt. Overschrijving op verzoek van de rechthebbende ten name van een ander dan de vorengenoemde personen is slechts mogelijk, indien daarvoor gewichtige redenen bestaan."

Zie ook andere vragen over het verkopen van een graf in de subrubriek 'Eigen graf, particulier graf of familiegraf', bijvoorbeeld
Verkoop eigen graf aan gemeente,
Grafrechten verkoopbaar?,
Verkoop graf(recht) terug aan gemeente,
Verkoop graf,
van de kant van de gemeente bezien de vraag Verkopen van graven, Grafrechten verkopen,
Familiegraf/alg. graf verkopen?,
Eeuwig graf bij Zorgvlied Amsterdam verkopen?,
Vergoeding teruggave graf en
Verkoop 1-persoons graf.

Een 'oplossing' zou kunnen zijn om het graf aan een familielid over te doen, als de begraafplaatshouder niet instemt met overdracht aan een ander.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier). Zoals:
Nieuwe wettelijke regeling sinds maart 2011: Van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE