Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eeuwig graf bij Zorgvlied verkopen?


3 juli 2003

Vraag nummer: 2334  (oude nummer: 2799)

Ik heb een eeuwigdurend familiegraf bij Zorgvlied georven. De mensen die daar zijn begraven heb ik nooit gekend. Ikzelf heb geen interesse in deze graf. Kan ik het verkopen ? Zo ja, hoe doe ik dat ?
Met dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Verkopen lukt waarschijnlijk niet. Zorgvlied heeft net als de meeste andere begraafplaatsen in haar verordening een regeling staan dat een graf alleen mag worden overgeschreven (na verkoop) op naam van directe familie, erfgenamen of een stichting die de belangen van de overledenen behartigt, maar niet op naam van een wildvreemde. Bovendien zijn er naar mijn inschatting heel weinig mensen die in een graf met wildvreemden begraven zouden willen worden, dus ik denk ook niet dat er veel animo voor is.

Verder is het zo, dat het grafrecht wel voor onbepaalde tijd (eeuwigdurend) kan zijn, maar dat de verplichte onderhoudsbijdragen waarschijnlijk jaarlijks verschuldigd zijn. Die kosten kunnen op Zorgvlied liggen in de orde van grootte tussen euro 45,- en euro 85,-. Het hebben van het graf kost dus jaarlijks geld.

Er is geen recht om het graf te schudden en vrij te maken voor volgende begravingen. Dat kan alleen de begraafplaats als zij het graf uitgeeft aan een ander. Vol is dus nu vol.

In termen van geld is zo'n graf dus waardeloos. Als u het niet in stand wilt houden, kunt u er het beste afstand van doen. Dan bespaart u de jaarlijkse kosten van de onderhoudsbijdragen.

Zie ook de antwoorden op andere vragen in de sub-rubrieken 'Familiegraf/eigen graf' en 'Graf overschrijven'.
O.a. vraag Vergoeding teruggave graf.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

----
Naschrift:
Zie ook latere vergelijkbare vragen zoals:
Graf verkopen via Marktplaats
Verkoop eigen graf aan gemeente
Verkoop graf(recht) terug aan gemeente
Verkoop graf
Grafrechten verkoopbaar?
Verkopen van graven
Grafrechten verkopen
Familiegraf/alg. graf verkopen?

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals over de aankoop en het behoud van eeuwige graven:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE