Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten verkopen


28 december 2005

Vraag nummer: 4196  (oude nummer: 7164)

l,s
wij hebben een eigen graf
voor onbepaalde tijd, met voortdurend onderhoud
Wij kiezen voor as verstrooing op eigen grond
het graf kan je niet verkopen, maar hoe staat het met de grafrechten?
vrg nel

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Je kunt in principe de grafrechten wel verkopen, want grafrechten zijn vermogensrechten die kunnen worden vervreemd, verkocht of vererfd. Maar... het is de vraag of de rechten iets waard zijn. Want het verkopen van de rechten is vaak maar heel beperkt mogelijk, namelijk alleen in familiekring. Er staat namelijk in bijna alle verordeningen en reglementen van begraafplaatsen dat het grafrecht alleen kan worden overgeschreven binnen een bepaalde kring van bloed- en aanverwanten. Er zitten namelijk 2 kanten aan deze medaille: je kunt het graf wel verkopen, maar de begraafplaatshouder moet de koper wel accepteren als rechthebbende en dat moet passen binnen die richtlijnen van de verordenng of het reglement.
Er zijn soms wel uitzonderingen op deze regel mogelijk, bijvoorbeeld als het graf wordt overgeschreven op naam van een stichting omdat de rechthebbende geen nabestaanden heeft. Maar dan is geen sprake van koop en verkoop.
Soms koopt of verkoopt een stichting ook wel een graf, maar niet om er in te handelen en koopt men niet van een particulier, maar alleen om voor een rechthebbende het behoud van het graf voor zeer lange termijnen of zelfs 'eeuwigdurend' mogelijk te maken of om fiscale aftrek van de kosten voor die lange termijn mogelijk te maken. Zoiets speelt bij u ook niet.

Daarom hebben grafrechten in de praktijk nauwelijks of geen waarde, als men het graf niet in de familie houdt. U kunt afstand doen van het graf, waardoor u ontheven bent van de verantwoordelijkheid. Maar u kunt het graf ook gewoon aanhouden, wellicht zijn er volgende generaties die er wel gebruik van kunnen maken.

Zie de antwoorden op vergelijkbare vragen over dit onderwerp:
Verkoop eigen graf aan gemeente
Verkoop graf(recht) terug aan gemeente
Verkoop graf
Grafrechten verkoopbaar?
Verkopen van graven
Familiegraf/alg. graf verkopen?
Eeuwig graf bij Zorgvlied verkopen?
Vergoeding teruggave graf en
Verkoop 1-persoons graf.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Zijn Islamitische graven voor eeuwig?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE