Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten verkoopbaar?


25 augustus 2007

Vraag nummer: 4931  (oude nummer: 9613)

L.S.

Graag zou ik van u vernemen of grafrechten juridisch gezien verkoopbaar zijn, of is dit afhankelijk van de begraafplaats.?

Bij voorbaat mijn dank,
Met vriendelijke groet,

XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja, grafrechten zijn juridisch verkoopbaar. Maar niet zonder meer en niet overal en niet aan iedereen.

Wie een graf heeft, is geen eigenaar van de grond, maar heeft het recht om een of meer overledene op een bepaalde plaats te begraven en begraven te houden. En wel voor een bepaalde tijd. Tegenwoordig vaak 20 jaar, wat verlengd kan worden. In het verleden soms ook voor langere termijnen.
Men kan de rechten op een graf overdragen op iemand anders. Dat kun je ook doen terwijl je er geld voor vraagt. Je kunt de rechten verkopen. Maar daarmee heeft dan de ander nog niet het graf. Begraafplaatsen hebben namelijk meestal regels aan wie een graf kan worden overgedragen. Vaak is dat alleen aan directe familie zoals echtgenoot, kinderen, broers, neven en nichten. En in bijzondere gevallen, als er geen familieleden of andere nabestaanden zijn of als er grote ruzie met die familieleden is, ook aan anderen, zoals bijvoorbeeld een stichting zoals de Stichting Grafzorg Nederland, die zo'n graf in stand houdt.
Wat begraafplaatsen niet willen is dat er 'handel' wordt gedreven met graven en dat er aan graven verdiend kan worden. Stel dat iemand een grafkelder met een eeuwigdurend recht heeft met een oudtante die men toch niet persoonlijk heeft gekend, mag men het graf niet overdragen aan iemand die zo goedkoop een eeuwig graf wil kopen en het laat leeghalen.
Als bijvoorbeeld de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl) zo'n grafrecht overneemt of de uitgifte van een nieuw graf vraagt ('koopt') is er altijd de strikte voorwaarde dat het graf nooit voor anderen wordt gebruikt dan wat de bedoeling was. Dat wordt zowel bij de familie/nabestaanden als bij de begraafplaats schriftelijk vastgelegd.

Men kan dus in de praktijk een graf nooit aan willekeurige derden verkopen. Wel kan bijvoorbeeld een neef een graf aan een nicht overdragen, en of ze daar dan een vergoeding voor geeft of niet, is hun eigen zaak. Dat is voor de begraafplaats niet van belang.

Soms kunnen er ook wel uitzonderingen worden gemaakt. Stel dat men een leeg graf bezit dat ligt naast het graf van de ouders van iemand en die iemand zou heel erg graag daar t.z.t. begraven willen kunnen worden, dan zal de begraafplaatshouder er in de regel niet zo'n probleem mee hebben als dat graf aan die persoon wordt overgedragen. Ook niet als die persoon er dan een vergoeding voor geeft. Er is dan een duidelijke objectieve reden.

Maar aan een 'uitverkoop' van graven van oudooms en oudtantes zal geen enkele begraafplaats meewerken.

Zie de antwoorden op vergelijkbare vragen over dit onderwerp:
Verkoop eigen graf aan gemeente
Verkoop graf(recht) terug aan gemeente
Verkoop graf
Grafrechten verkoopbaar?
Verkopen van graven
Grafrechten verkopen
Familiegraf/alg. graf verkopen?
Eeuwig graf bij Zorgvlied verkopen?
Vergoeding teruggave graf en
Verkoop 1-persoons graf.

Deze vragen staan in de subrubriek 'Eigen graf, particulier graf of familiegraf' van de hoofdrubriek Begraven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier). Zoals:
Nieuwe wettelijke regeling sinds maart 2011: Van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE