Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eigen graf verkopen?


29 maart 2012

Vraag nummer: 27979

ik heb een eigen graf in de Joure(Friesland). Sinds zeer lange tijd is er niemand in dit graf bijgekomen. Hoe kan ik teweten komen of ik dit graf mag/kan verkopen?
Bijvoorbaat hartelijk dank.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U mag in pincipe volgens de wet alles verkopen, ook een graf, maar de vraag is of u kunt leveren.

Veel begraafplaatsen hebben namelijk als regel in hun beheersverordening of beheersregelement staan dat men een graf alleen kan laten overschrijven op naam van een bloed- of aanverwant tot in de derde graad. Sommige begraafplaatseigenaren zijn daar strikt in, anderen niet.
Het is dus maar de vraag of u, als u het graf aan een vreemde verkoopt, het graf op diens naam kunt laten overschrijven.

Zie ook andere vragen over het verkopen van een graf in de subrubriek 'Eigen graf, particulier graf of familiegraf', bijvoorbeeld Verkoop eigen graf aan gemeente, Grafrechten verkoopbaar?, Verkoop graf(recht) terug aan gemeente, Verkoop graf, van de kant van de gemeente bezien de vraag Verkopen van graven, Grafrechten verkopen, Familiegraf/alg. graf verkopen?, Eeuwig graf bij Zorgvlied Amsterdam verkopen?, Vergoeding teruggave graf en Verkoop 1-persoons graf.

Een 'oplossing' zou kunnen zijn om het graf aan een familielid over te doen, als de begraafplaatshouder niet instemt met overdracht aan een ander.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier). Zoals:
Nieuwe wettelijke regeling sinds maart 2011: Van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE