Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vraag van vrijgezelle broer om zijn uitvaart te regelen (en leeghalen woning en terugbrengen huurwoning in oude staat) ***


25 juli 2020

Vraag nummer: 61254

Mijn broer is vrijgezel en deelt zijn huis met een kat. Hij heeft gevraagd of ik na zijn overlijden de kat naar een opvang wil doen en zijn uitvaart regelen. Als ik dat doe ben ik dan ook verplicht zijn huis leeg te maken en woningbouw proof? Hij woont 2 hoog zonder lift. Ik zou dat niet eens kunnen. Ben zelf ook op leeftijd. Als ik ja zeg, wat haal ik me dan op de hals? De uitvaart regelen en de kat wil ik graag voor hem doen. Maar dat huis is een blok aan mijn been. Hoe zit dat precies

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is heel verstandig om van te voren te bedenken wat een dergelijk verzoek als dat van uw broer, met zich mee brengt. Als het goed wordt geregeld, kunt u zonder problemen aan zijn verzoek voldoen. Maar wordt er niets geregeld of wordt het slecht geregeld, dan raakt u zelf in de problemen.

Het is cruciaal om goed te onderscheiden wat de taak en verantwoordelijkheid van erfgenamen is. Als uw broer overlijdt, is het de taak van de erfgenamen om de nalatenschap af te wikkelen, dus eventuele vorderingen/inkomsten en openstaande rekeningen/schulden/verplichtingen op een rij te zetten en af te handelen. Het leeghalen van een huurwoning en het terugbrengen van een huurwoning in de oude staat is een verplichting van de erfgenamen.

Als uw broer vrijgezel is, neem ik aan dat hij geen kinderen heeft. Als iemand die overlijdt, geen echtgenoot en kinderen heeft, dan zijn diens broers en zussen en ouders de erfgenamen. U schrijft zelf al op leeftijd te zijn. Dan neem ik aan dat uw ouders niet meer leven. Dan bent u samen met eventuele andere broers en zussen erfgenaam van uw broer. Als u een broer of zus had die al is overleden, dan treden zijn of haar kinderen in zijn of haar plaats.

De erfgenamen moeten dus de balans opmaken en zorg dragen voor het leeg halen en opleveren van de woning. Dat hoeven ze natuurlijk niet zelf te doen. Als uw broer voldoende geld achterlaat, kunnen ze daar een bedrijf voor inschakelen. Als uw broer (te) weinig geld achterlaat, kunnen ze het zelf doen of zelf betalen.

Als de erfgenamen daar tegenop zien, kunnen ze afstand doen van de erfenis. Dat kan door een formulier in te vullen en in te leveren bij de griffie van de rechtbank. Zie https://www.juridischloket.nl/familie-en-relatie/erfenis/hoe-kan-ik-een-erfenis-verwerpen/

Dan het regelen van de uitvaart en het zoeken van een nieuw thuis voor de kat. Dat laatste is het makkelijkst, dat kunt u gewoon doen. Als er meerdere erfgenamen zijn en het denkbaar is dat die onderling van mening verschillen, is het misschien verstandig dat uw broer opschrijft dat hij wil dat u dat doet. Dat kan discussie met derden voorkomen.

Hetzelfde kan gelden voor de uitvaart. Als uw broer wil dat u dat regelt, maar er ook andere erfgenamen zijn, is het verstandig dat hij dat opschrijft. Hij moet dan opschrijven wat hij wil (begraven of cremeren) en waar (welke begraafplaats, eigen graf of niet) of wat er met de as moet gebeuren of hij gecremeerd wil worden. En natuurlijk dat u het regelt.

Dan is er nog een belangrijk punt: het geld. Als uw broer een verzekering heeft die alles dekt, moet hij de verzekering laten weten dat u zijn executeur bent. U moet samen bespreken of de verzekering wel werkelijk alles dekt, want vaak is dat niet zo. Veel mensen kiezen bij een verzekering voor de firma met de laagste premie. Maar die biedt dan natuurlijk niet de meest uitgebreide dekking.
U kunt samen met uw broer bekijken wat de dekking is en wat uw broer wenst.

Misschien heeft uw broer geen verzekering, maar gewoon een spaarrekening met een bedrag voor de uitvaartkosten. Dat is op zich heel verstandig en handig, want dan is meteen te zien welk bedrag beschikbaar is.
Echter, dit is een probleem als er verder weinig geld is en de nog kosten zoals van het opleveren van de woning aankomen. U kunt als erfgenaam dat geld wel van de rekening halen, na het overlijden van uw broer. Maar dan handelt u automatisch als erfgenaam en kunt u geen afstand meer doen van een erfenis met schulden en verplichtingen.

Het is in zo'n geval verstandig - in uw belang en in het belang van uw broer - om een apart deposito voor uitvaartkosten te openen, bij voorbeeld bij een betrouwbare uitvaartonderneming die een aparte stichting voor depositogelden heeft. Of bij de stichting Grafzorg Nederland die geen banden met een bepaalde uitvaartonderneming heeft. Een depositofonds van een uitvaartonderneming geeft meestal de verplichting om de uitvaart door die onderneming te laten uitvoeren. Bij Grafzorg Nederland is men vrij een eigen uitvaartverzorger te kiezen.

Een belangrijk voordeel is dat zo'n deposito voor uitvaartkosten niet meer behoort tot het eigen vermogen van uw broer. Na zijn overlijden behoort het niet tot de nalatenschap, dus u hoeft niet te aarzelen of u er wel gebruik van kunt maken zonder de erfenis te aanvaarden. U kunt het geld risicoloos gebruiken voor de uitvaart van uw broer.

Een andere optie is dat uw broer u het geld voor zijn uitvaart al vooraf geeft. Dan kunt u het ook gebruiken voor zijn uitvaart. Maar misschien is dat voor u niet handig. Soms komen mensen niet meer in aanmerking voor allerlei uitkeringen en voorzieningen, als ze een (te) hoog eigen vermogen hebben. Dan kan het geld voor de uitvaart van een ander in de weg zitten.

Een ander aspect is dat we nu wel denken over het door u regelen van de uitvaart van uw broer. Maar het kan ook zo zijn dat u zelf eerder overlijdt dan uw broer. U kunt een ongeval krijgen of ernstig ziek worden. Als uw broer u dan al een bedrag voor de uitvaart heeft gegeven, valt dat geld in uw nalatenschap, met alle problemen van dien.

Ik schreef al dat ik het verstandig vind - ook in het belang van uw broer - om een apart deposito voor uitvaartkosten te openen. Want als u eerder overlijdt dan hij, dan kan hij iemand anders vragen om zijn uitvaart te regelen en is het geld op deposito altijd nog beschikbaar. Hij kan dan bij het depositofonds aangeven wie vervolgens over de uitkering kan beschikken.

Zie vergelijkbare vragen zoals vraag nummer 56142 'Mantelzorger regelt uitvaart' en vraag nummer 55807 'Kinderen geen contact; uitvaart regelen voor vriend' en vraag nummer 51857 'Begrafenis regelen en huis ontruimen' en andere vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Uitvaartplechtigheid'.

Ook de subrubriek 'Kosten uitvaart' kan nuttige antwoorden op vragen voor u bevatten. Met name over het regelen van een begrafenis zonder de erfenis te hoeven aanvaarden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE