Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begrafenis regelen en huis ontruimen ***


5 september 2017

Vraag nummer: 51857

Beste,

een vrouw heeft geen contact meer met haar dochter. Wil de buurvrouw de begrafenis laten regelen om haar dochter niet te belasten. Maar wil wel dat de dochter het huis ontruimd.
Is dat mogelijk ? Moet dat vastgelegd bij een notaris of moet de dochter vanzelfsprekend het huis leegmaken ?
bedankt alvast.
Vr.groet,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U stelt eigenlijk 2 vragen. Over de begrafenis en over het ontruimen van het huis. Ik behandel ze apart.

1. Begrafenis door buurvrouw

Dat de betreffende vrouw een buurvrouw de begrafenis wil laten regelen, geeft een praktisch probleem. Namelijk hoe de buurvrouw dat betaalt. Zij zal namelijk haar hand op moeten houden bij de erfgenaam, de dochter, om de kosten op de nalatenschap te verhalen. Als de dochter niet wil betalen, bijvoorbeeld omdat zij zich gepasseerd voelt, dan wordt het nog een heel gedoe om de kosten vergoed te krijgen.

De vrouw kan bij testament haar buurvrouw aanwijzen voor her regelen van de uitvaart. Maar dan moet de buurvouw nog steeds bij de erfgenamen haar hand ophouden. Tenzij de vrouw een neutrale executeur benoemt, die volmacht heeft om aan de spaarrekeningen te komen en goederen te verkopen. Maar voor zo'n executeur lopen de kosten op. Daar is een testament voor nodig (kosten Euro 500,- tot 700,-) en een verklaring van executele (euro 500,-) en de executeur heeft recht op een vergoeding.

Er is wel een eenvoudige en goedkope mogelijkheid om dit probleem te voorkomen. Dat is dat de vrouw haar uitvaartkosten vooruit stort op een deposito, waar de buurvrouw tot begunstigde wordt benoemt, als zij de uitvaart gaat regelen. Dan is geen toestemming van de erfgenamen nodig.

2. Ontruiming huis

Als de dochter erfgenaam is, is het haar recht en haar plicht om het huis te ontruimen. Maar als de dochter daar niets voor voelt, kan zij de erfenis weigeren. Het helpt ook niet om de dochter bij testament daartoe aan te wijzen, want zij kan niet verplicht worden om erfgenaam te worden en deze taak op zich te nemen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE