Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Mantelzorger regelt uitvaart ***


18 september 2018

Vraag nummer: 56142

Ik ben jarenlang mantelzorger geweest voor een dame zij had geen contact met familie.
Zij heeft zelf haar uitvaart geregeld voordat zij stierf en de polissen op mijn naam gezet mevr was voldoende verzekerd. Nu blijkt dat haar zus in testament staat haar heb ik direkt na overlijden ingelicht ook dat begravenis geregeld is nu doet zus afstand van testament. Als er geld overblijft van de polis krijg ik het op de rek. Mevr heeft kinderen echter al 40 jaar geen contact en ik heb geen kennis van zaken in deze. Hoe nu verder met de woning de rekening waarvoor ik gemachtigd ben maar niks meer mee doe
Ik heb geen zin in problemen wat adviseert u mij

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is mooi dat u de uitvaart wilde regelen van de dame die u verzorgde. Maar u hebt wel een risico genomen.
U wist blijkbaar niet dat de zus in het testament van die dame stond; dat was een potentieel risico. Als die dame kinderen had, zijn die kinderen erfgenaam, tenzij ze zijn onterfd. Als zij zijn onterfd, kunnen ze nog wel aanspraken maken op de legitieme portie.

U bent geen erfgenaam, maar u zou we geld krijgen dat over is van de verzekering. Daar zijn vragen bij te stellen. Ik sluit niet uit dat erfgenamen of kinderen die een kindsdeel wensen, aanspraak zouden kunnen maken op dat geld.

U vraagt nu hoe het verder moet met de woning en de rekening. Tja, dat weet ik ook niet. Dat lijkt mij een taak en verantwoordelijkheid van erfgenamen, zoals de zus.
Ik zou heel voorzichtig zijn om iets te doen, om te voorkomen dat een of meer erfgenamen u zou kunnen verwijten onbevoegd te handelen (wat klopt, als u iets doet, want u hebt geen enkel recht u ergens mee te bemoeien) en kan stellen schade te lijden door uw handelen inzake de nalatenschap. Ik zou zeker geen geld van een rekening van de overledene nemen, als u daar nog toegang toe hebt. Ik zou het geld dat over is van de verzekering op de rekening van de overledene laten storten en niet op een eigen rekening. Een erfgenaam zou u anders kunnen beschuldigen van verduistering van gelden die tot de nalatenschap behoren. Of dat laatste ook het geval is, hangt af van de voorwaarden van die verzekeringspolis. Die ken ik natuurlijk niet, maar als u ze ook niet kent, zou ik geen risico willen lopen ergens van beschuldigd te kunnen worden.

Ik adviseer u alle papieren rond het overlijden en de uitvaart goed te bewaren, zodat u later altijd kunt verantwoorden wat u gedaan hebt en waarom.

Vergelijk vraag 49719 'Taken bezorger begrafenis (risico kosten regelen uitvaart)' en vraag 6480 'Uitvaart regelen buiten de kinderen om'. Met name in de laatste vraag wordt verwezen naar eerdere vragen over problemen met erfgenamen naar aanleiding van het regelen van een uitvaart.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE