Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Problemen met bewindvoerder over uitvaart 1


29 mei 2020

Vraag nummer: 60865

Geachte meneer van der Putten,
weer mijn hartelijke dank voor uw tijd om mij zo uitgebreid te antwoorden.
Ik hoop dat u nog even de tijd wilt nemen voor het volgende. U vraagt zich af waarom de bewindvoerder zich bemoeit met het familiegraf: dit is een ingewikkeld probleem: mijn vader had in zijn testament vast gelegd dat ik executeur ben en daarmee ook zijn uitvaart zou regelen. Omdat ik niet naar Nederland kon komen na zijn overlijden, heb ik de bewindvoerder van zijn vrouw een volmacht gegeven om zijn crematie te verzorgen, dit heeft ze ook gedaan. Helaas wist ik toen niet dat ze dan ook kon en zou beslissen wat er met zijn urn zou gebeuren, binnen welke tijd hij bijgezet moest worden en wat er op de grafsteen kwam te staan. Ik had verwacht dat ze deze beslissingen aan mij, als zijn dochter en enig familielid waar mijn vader nog contact meehad, zou overlaten. Ik heb nu een volmacht van haar gekregen om de urn van mijn vader te mogen bijzetten, als ik me aan die voorwaarden hou.
Nu mag ik van haar alleen de sterfdatum van mijn vader op de grafsteen zetten, terwijl ik ook zijn geboortedatum erbij wil zetten , zoals ook bij de andere familieleden vermeld zijn die in het familiegraf liggen. Ook weet ik niet wanneer ik naar Nederland mag reizen, ivm met de pandemie en mijn gezondheid, dus er is een kans dat ik mijn vader niet kan bijzetten binnen de periode, die de bewindvoerder bepaald heeft en dat de bewindvoerder dit dus zelf gaat doen.. Waarom mijn vader deze bewindvoerder heeft aangesteld is mij een raadsel, Het was mijn vaders wens dat ik bewindvoerder van mijn demente stiefmoeder zou worden, maar toen hij plotseling een ernstig hersenziekte kreeg, heeft hij een vriendin van zijn vrouw als mentor en bewindvoerder aangesteld, zonder mijn medeweten. Ook werd er geregeld dat zij mijn vaders financiele zaken mocht regelen. De relatie tussen haar en mij werd erg gespannen, toen ik van haar financiele gegevens nodig had van mijn stiefmoeder en vader om de boedelbeschrijving van mijn vaders nalatenschap te regelen en zij daar moeilijk over ging doen. Ik heb uiteindelijk een klacht naar de kantonrechter hierover gestuurd. Dit maakt onze verhouding er natuurlijk niet beter op en daarom wil ik nu alles goed geregeld hebben met de uitvaart van mijn stiefmoeder, zodat ik wel mag beslissen over haar uitvaart, de steen en familiegraf. Het probleem is dat de bewindvoerder zichzelf als eerste contactpersoon heeft opgegeven bij het verpleegtehuis waar mijn stiefmoeder woont en het verplegend personeel mij daarom niet kan inlichten over de gezondheid van mijn stiefmoeder. Ik kreeg gisteren een email van de bewindvoerder dat sedert 1,5 week bekend is mijn stiefmoeder kanker heeft en niet meer lang zou leven. De bewindvoerder heeft aangegeven dat ze me niet verder op de hoogte gaat houden. Ik krijg bericht als mijn stiefmoeder is overleden, schrijft ze. Afgaande op haar gedrag in het verleden ben ik bang dat zij mij dit niet geliik laat weten en zelf zaken gaat regelen die ik als executeur en enige erfgename mag regelen. De rechtbank heeft mij toegezegd dat ze zouden regelen dat ook ik op de hoogte gesteld mag worden van de gezondheidstoestand van mijn stiefmoeder, maar dat kan nog weken duren. Ik kan op dit moment natuurlijk ook nog niet bewijzen dat ik executeur en enig erfgename ben,en gezien het strenge beleid van het verpleegtehuis denk ik dat hetdaarom geen zin heeft om het verpleegtehuis te vragen om direct contact met mij op te nemen als mijn stiefmoeder overleden is, of denkt u van wel? Als u mij nog advies kunt en wilt geven hoe ik bovengenoemde problemen kan oplossen, dan zou ik daar erg mee geholpen zijn. Ik betaal u graag voor uw tijd, als u dat wilt.
met vriendelijke groet

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het leest als een tamelijk bizar verhaal, dat een bewindvoerder als uitvloeisel van een volmacht tegen de wens van de opdrachtgever in meent te kunnen bepalen wat er op een graf komt te staan binnen een door die bewindvoerder te bepalen te termijn.

Mijn eerste advies zou zijn om de volmacht om de crematie van uw vader te regelen, per direct in te trekken. De crematie heeft inmiddels al plaatsgevonden, maar dan is ook de bevoegdheid of vermeende bevoegdheid van de bewindvoerder voor opvolgende handelingen ingetrokken.
Een persoon die opdracht geeft voorde crematie is de persoon die ook over de bestemming van de as beslist, echter altijd in overeenstemming met de wens van de overledene.

In een volmacht kunt u altijd randvoorwaarden van de volmacht opnemen. U kunt een volmacht niet alleen intrekken, maar ook bijstellen.

Het is ook tamelijk absurd dat u de financiële gegevens niet krijgt om de nalatenschap van uw vader te regelen. Een klacht bij de kantonrechter lijkt mij terecht.

Dit alles geef ik als mijn eerste reactie onder voorbehoud; ik ken de argumenten van de bewindvoerder niet. En ik heb geen papieren, documenten, brieven, e-mails e.d. gezien.

Hebt u geen afschrift van het testament van uw stiefmoeder? Of correspondentie waar dat uit blijkt? Kunt u de betreffende notaris die het testament heeft opgemaakt niet vragen een verklaring op te stellen dat u executeur bent, waarmee u het verpleeghuis kunt vragen u te informeren over het overlijden van uw stiefmoeder?

Ik zou als ik u was het verpleeghuis aanschrijven, aangeven dat u executeur bent van de uitvaart van uw stiefmoeder, maar dat de bewindvoerder o.a. weigert u financiële stukken te geven voor boedelscheiding in het kader van de afhandeling van de nalatenschap, zich bemoeit met de inrichting van het graf ondanks dat u ook executeur van de nalatenschap van uw vader bent en dat u gegronde redenen hebt om aan te nemen dat de bewindvoerder u niet of veel te laat informeert over het overlijden van uw stiefmoeder. U kunt verlangen dat u onmiddellijk geïnformeerd wordt als zij stervende is (niet tot het laatste moment wachten) en dat u het verpleeghuis met juridische hel en verdoemenis dreigt, een kort geding en alle mogelijke klachtenregelingen en publiciteit, als men u dan niet informeert. En aansprakelijk stelt voor alle schade en vervolgschade die hier materieel en immaterieel uit voort vloeit.

Überhaupt lijkt het mij vanzelfsprekend dat als u de bewindvoerder volmacht/opdracht hebt gegeven om de crematie van uw vader te regelen, dat zij ook rekening en verantwoording aflegt. U schrijft niet hoe lang geleden dit speelde.

U schrijft dat u momenteel niet naar Nederland kunt komen. Hoe wilde u de uitvaart van uw stiefmoeder regelen, als u hier niet kunt komen?

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Zie vervolgvraag 60875 'Problemen met bewindvoerder over uitvaart 2'. En mis ook niet het bedankje (vraag 609000.


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE