Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Schouwrapport inzien

11 mei 2020

Vraag nummer: 60714

Is het mogelijk om als dochter het schouwrapport van mijn vader in te zien? Ik zou graag weten wat de arts erin heeft gezet. Mijn vader is gestorven in een tehuis aan Corona. Ik wil weten of de arts dat heeft vermeld.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Er is hoogstwaarschijnlijk helemaal geen schouwrapport. U hebt waarschijnlijk een verwachting die gevoed is door televisieseries en films, maar de paktijk is anders. U denkt misschien aan een rapport over een sectie of ander lichamelijk onderzoek, maar er zal waarschijnlijk helemaal geen sectie gepleegd zijn.

Als iemand is overleden, wordt die persoon geschouwd door een arts. Die arts kijkt alleen of sprake is van een natuurlijke dood of een niet-natuurlijke dood. Als sprake is van een niet-natuurlijke dood, zoals een ongeval of een misdrijf moet de overledene worden geschouwd door een gemeentelijke lijkschouwer.

Als de behandelend arts of de gemeentelijke lijkschouwer van mening is dat (toch) sprake is van een natuurlijke dood, vult die een 'Verklaring van overlijden' is. Daar staat alleen in wie overleden is en hoe laat. Meer niet.
Daarnaast vult de arts een tweede formulier in voor het Centraal Bureau voor de Statistiek. In dat formulier wordt ingevuld dat iemand (man/vrouw en leeftijd) is overleden en wat de doodsoorzaak is. Maar de naam wordt niet genoemd.
Naast deze papieren wordt geen apart rapport opgesteld. Betrokkene is immers overleden en heeft geen baat meer bij rapportages.

Als uw vader is overleden aan een infectie met COVID 19, is dat niet te lezen in de 'Verklaring van overlijden' die de schouwarts heeft afgegeven, want de doodsoorzaak staat daar niet in. De Verklaring van overlijden wordt namelijk alleen gebruikt om bij de gemeente een verlof tot begraven of cremeren te krijgen. Daar is het niet relevant voor om te weten wat de doodsoorzaak was.

Het Central Bureau voor de Statistiek wil juist wel de doodsoorzaak weten. Of het Coronavirus inmiddels als aankruis-optie op het formulier staat, weet ik niet. Het zou best kunnen zijn dat er alleen maar 'infectieziekte' op staat, zonder te specificeren welke ziekte het is. Het totale aantal personen dat aan COVID 19 is overleden, is immers niet bekend. Men weet alleen welke en hoeveel personen die positief getest zijn op COVID 19, zijn overleden. Dat zijn geen gegevens van het CBS, maar dat zijn gegevens die ziekenhuizen doorgeven aan het RIVM. Dat wordt in gewone tijden nooit gedaan.
Men maakt een schatting van het aantal corona-slachtoffers door het kijken naar het verschil in het aantal overledenen in bepaalde weken en maanden in 2019 en 2020.

Op het formulier dat het CBS krijgt staat dus alleen de categorie van doodsoorzaken aangegeven (long, hart, infectie etc.). Maar die formulieren zijn anoniem; er staat geen naam van de overledene op. Dat is voor de statistieken immers niet relevant.

Soms denken mensen van alles te kunnen vinden in documenten zoals een akte van overlijden. Zie bijvoorbeeld vraag nummer 59375 'Aanvraag overleidings akte grootouders'. Maar ook dat is een misverstand.

Er bestaat dus helemaal geen 'rapport' of verslag van de lijkschouw van uw vader. Het enige document waar de arts een soort doodsoorzaak op vermeld heeft, is een anoniem lijstje van doodsoorzaken dat via de gemeente naar het CBD is gestuurd. Dat papier is niet meer terug te vinden. Er staat geen naam op. Dat is een van de drie of vierduizend lijstjes die nu wekelijks bij het CBS worden aangeleverd.

Er zijn natuurlijk meer mensen die vergelijkbare vragen over het overlijden van een dierbare hebben. Niet alleen in corona-tijden. Zulke vragen zijn van alle tijden. Zie bijvoorbeeld vraag nummer 58553 'Wat moet er staan op de verklaring van overlijden' en vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Natuurlijke en niet-natuurlijke dood'.

Overigens, als er wel een schouwrapport zou zijn geweest, of een rapport van een sectie, dan zou dat onder het medisch geheim vallen. Zulke rapporten zijn overigens ook niet bedoeld om door niet-medici gelezen te worden. Er staan aantekeningen in, die voor medisch personeel informatie bevatten, maar voor leken niet te begrijpen zijn. Je kan zoiets alleen begrijpen als er iemand naast zit, die het uitlegt.

Wat echter natuurlijk altijd kan, is dat u met een behandelend arts een gesprek hebt over het overlijden van uw vader. Er is geen schouwrapport maar wel een medisch dossier van zijn conditie en de eventuele behandeling, als het corona tijdig ontdekt is. Dat valt in principe onder het medisch geheim, maar men is gewoonlijk altijd bereid om de situatie gewoon te bespreken met nabestaanden die met vragen zitten. Vraag dus gewoon een gesprek aan met de verpleeghuisarts of een andere arts die bij het overlijden betrokken was.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder